tabor

Na tejto do stránke budeme pravideľne pridávať nové informácie o našom skautskom tábore 2018.

Dátumy turnusov 2018:

– Vlčiacky turnus: 9.7. – 18.7.
– Skautský turnus: 2.7. – 18.7.
Pre starších, ktorí sa chcú zúčastniť aj na stavaní a búraní tábora ta tento termín predĺži na 29.6. – 20.7.