tabor

Na tejto do stránke budeme pravideľne pridávať nové informácie o našom skautskom tábore 2019.

Dátumy turnusov 2019:

– 1. turnus ( Biely vlci , Kontiki):
29.6. – 14.7. – skauti
4.7. – 14.7. – vĺčatá
– 2. turnus (Svište, Esá, Eldorado, Čarokéz):
14.7. – 29.7. – skauti
14.7. – 21.7. – vĺčatá
Pre starších, ktorí sa chcú zúčastniť aj na stavaní a búraní tábora ta tento termín predĺži na 28.6. – 29.7.
Miesto tábora:
– táborisko pri Starej Turej – úplne nové táborisko
– GPS: 48.827770, 17.644100
Cena a prihlasovanie na tábor:
– Vlčiacky turnus: kontaktujte vašeho oddielového vodcu
– Skautský turnus: kontaktujte vašeho oddielového vodcu
– Návštevy: 6€/deň
Doprava:
– Autobus – pre vĺčatá smerom na aj z táboriska, pre skautov z oboch turnusov smerom z táboriska
– Vlak – pre skautov z oboch turnusov smerom na táborisko
Prihlášky:

u vašeho oddielového vodcu

 

– prihlášky tento rok prebiehajú cez online dotazník, všetky info sú už priamo v dotazníku.
 bratiska

Letný tábor  2019 organizujeme za podpory Magistrátu hlavného mesta 🙂
ďakujeme