My skauti sme aktívnym a rozvíjajúcim sa hnutím v pohybe.  Iné nie sú ani Biele Delfíny a aby sme sa mohli vydať na cestu, nestagnovali na jednom mieste, či prípadne nechodili do kruhu, potrebujeme mať predstavu o budúcnosti zboru.  Tú momentálne predstavuje zborová vízia.

Zborová vízia sa skladá zo štyroch hlavných okruhov:

1) Motivácia dobrovoľníkov.

2) Bezpečnosť na akciách.

3) Budovanie zborovej identity a prehĺbenie vzťahov v zbore.

4) Zodpovedné vedenie administratívy.

 

Motivácia dobrovoľníkov

Pre dobrovoľníkov venujúcich svoj voľný čas a energiu deťom je dôležité, aby mali v zbore prostredie v ktorom budú radi tráviť svoj voľný čas, bude stimulovať ich kreativitu, podporovať ich k ďalšej činnosti a hlavne prostredie v ktorom sa budú cítiť docenení. Vedenie zboru si dáva za záväzok, že bude pracovať na vytvorení vhodnej klímy, podporovať dobrovoľníkov v ich činnosti a pomáhať im v osobnom a profesionálnom raste.

Bezpečnosť na akciách

Zdravie a bezpečnosť našich členov nám boli vždy prvoradé a v tomto trende budeme naďalej úspešne pokračovať. Všetci zodpovední vedúci a organizátori akcií budú preškolení kurzom prvej pomoci a oboznámení so základnými dokumentmi a predpismi týkajúcich sa organizovania akcií.

Budovanie zborovej identity

Zbor sa nám za posledné roky rozrástol o dva nové oddiely a množstvo nových členov. Medzi naše priority patrí prehĺbenie vzťahov medzi oddielmi a rovnako aj medzi jednotlivými vekovými kategóriami. Základným prvkom vedúcim k zlepšeniu vzťahov je vzájomné stretávanie sa a spoznávanie na celozborových akciách.

Zodpovedné vedenie administratívy

Členovia zboru si dali predsavzatie, že všetky dokumenty a administratívne materiály budú dodávať presne v stanovený čas.