Loading...

Carrigo

Oddiel Carrigo sa pridružil k nášmu zboru iba minulý rok, ale napriek tomu má dlhú tradíciu táborenia a samostatnej činnosti.

T.O. Carrigo

Alebo inak aj tábornícky oddiel Carrigo. Sme koedukovaný oddiel zložený z detí od 9 do veľa rokov. Stretávame sa každý týždeň na schôdzkach v Lamači, kde máme pestrý program. Pestujeme tábornícke zručnosti, hry a netradičné športy, ktoré hrávame buď v telocvični alebo vonku na školskom dvore. Jeden až dva víkendy do mesiaca máme spoločný program, tým je hlavne výlet do lesa, spojený s poznávaním prírody, praktizovaním zručností, spojených s pobytom v lese a samozrejme hrami. V prípade zlého počasia máme alternatívny program ako sú napríklad stolové hry.

V zime mávame dve akcie na chate a to jesenný tábor a oddielové narodeniny. V lete počas školského roka máme 2-3 výpravy spojené s prespaním vo voľnej prírode. Cez letné prázdniny náš program vrcholí letným táborom s tematicky zameraným programom. Tradične táboríme v indiánskych stanoch típi a jeme čo si sami navaríme. K bežnému programu patrí staranie sa o seba a zároveň aj o ostatných.

Ak chceš mať večer oheň treba ísť nazbierať drevo. Keď máš službu, staráš sa aby ostatný mali navarené nabudúce oni navaria pre teba.Ak si chceš zahrať dobrú hru spolu s novými kamarátmi, vypni počítač a poď von medzi nás. Ak hľadáš niečo nové radi ťa uvítame. Uvidíš ako sa orientuje v lese bez GPS. Ako založiť oheň len z prírodných látok pomocou zápaliek aj keď je drevo mokré. Príď a užiť si kopec zábavy na spoločných akciách.

 Naším mottom je česť, odvaha a priateľstvo.

Kontakt: Lucia “špagi“ Litptovská (vedúca oddielu z Lamača): 0903 230 737