Loading...

Esá

My sme Esá, devy z lesa!

 Tak znie pokrik 6. oddielu skautiek Esá. Esami sa voláme a smelo si dovolíme tvrdiť, že nimi aj sme. Ak sa nás niekto opýta, prečo práve  ESÁ, bez dlhšieho rozmýšľania odpovieme, že je to preto, lebo každá z nás je osobnosť, eso, a spolu tak tvoríme jednu úžasnú partiu, ako radi hovoríme, esoidnú.

V našom veľkom tíme nájdete dievčatá vo veku 9 až 17 rokov a vedenie oddielu, čiže oddielovú radu – tzv. Radyátor – tvoria už trošku odrastenejšie skúsené skautky (vek 18 – 23), ktoré majú za sebou mnoho kurzov a školení, vďaka ktorým vedia členkám oddielu ponúknuť nielen atraktívny program plný hier a aktivít zameraných na osobný rozvoj, ale môžu zodpovedne viesť oddiel, posúvať ho ďalej a riadiť celú jeho činnosť.  Na čele oddielovej rady a zároveň aj oddielu je vodkyňa Hanka Boriová – Hany.

Náš oddiel sa skladá z niekoľko menších skupiniek (tzv.družiny), ktoré sú rozdelené podľa veku. Máme tu Sirény (14-15 rokov), Salamandry (12-13 rokov) a najmenšie Sedmokrásky (9 – 11 rokov).

Družinovky 

Sedmokrásky (9-11 rokov) – piatok 15:30 – 17:00 v klubovni

Salamandry (12-13 rokov)- piatok 16.30 – 18.00 v klubovni

Sirény (14-15 rokov) – piatok 15:00 – 17:00 v klubovni/vlastné miesto

Fungujeme na princípe učenia sa činnosťou, to znamená že cez netradičné hry a aktivity sa snažíme o všestranný rozvoj človeka (citový, charakterový, duchovný, intelektuálny, sociálny, fyzický), ktorý je poslaním skautingu. Skauting je takisto postavený na individuálnom prístupe ku členom, učeniu samostatnosti a zodpovednosti. Veľkú hodnotu pre každého skauta má dodržiavanie skautského zákona, ktorý je postavený na dobre a morálke, napríklad na skautovu česť sa dá spoľahnúť.

K našej činnosti patria v prvom rade pravidelné týždenné, dvojhodinové stretnutia v klubovni, prípadne v okolí klubovne na ihrisku či na lúčke – tieto stretnutia voláme „družinovka“. Počas družinovky netradičnými aktivitami plníme body zo skautských vzdelávacích stupňov napredovania (úlohy pre osobný rozvoj prispôsobené veku), veľa sa hráme a rozvíjame rôzne zručnosti.

Cez víkendy vyrážame do lesov, objavujeme nové miesta, plníme odborky a výzvy, skúšame skautskú prax, športujeme, radi navštívime zaujímavé výstavy v meste či zájdeme spolu na víkend na chatu, prípadne stanovačku. Mnohokrát sa zúčastňujeme netradičných akcií pre skautov z Bratislavskej skautskej oblasti alebo z celého Slovenska. Všetkými akciami, ktoré organizujeme, sa snažíme o zmysluplnú a kvalitnú výplň voľného  času členiek oddielu.

Vyvrcholením skautského roka je dvojtýždňový letný tábor v prírode pod hviezdami, ktorý vystihujú neskutočné dobrodružstvá, rodinná atmosféra a skautský duch. Kto nezažil, neuverí…

Už nám ostáva len na záver dodať, že medzi seba radi uvítame nové členky, či už malé alebo veľké. Tak neváhaj a ozvi sa nám!

Tešíme sa na Teba.

Esá

P.S: Pre lepší náhľad do nášho skautského života odporúčame pozrieť náš Facebook.

Kontakt

Adresa: klubovňa v ubytovni Fortuna, Agátová 1, Dúbravka

Mail: oddielesa@gmail.com

Tel.:0908 941 572