Čo robíme?

Popri zábave a zážitkoch je skauting oveľa viac ako krúžok, kde sme sa naučili ako opiecť špekáčik a viazať uzly.

  • Družinovky a oddielovky– Tvoria základ našej činnosti, sú to stretnutia na pravidelnej báze a s menším počtom ľudí. Družiny (6 – 8 členov) sa raz alebo dvakrát do týždňa stretávajú v ich klubovni na družinovkách. Venujú sa skautskej výchove, skautskej a táborníckej praxi, hrám, športom, prvej pomoci, rôznym sebarozvojovým  aktivitám. Oddiel (20-35 členov) sa v klubovni v rôznej frekvencii stretáva na tzv. oddielovkách. Program oddieloviek však využíva väčší počet účastníkov – prebiehajú tu rôzne medzidružinové súťaže, spoločné oslavy, informovanie o väčších akciách…
  • Výpravy–  Aspoň raz za mesiac počas víkendu vyráža na väčšiu výpravu do prírody celý oddiel, skupinka oddielov alebo rovno celý zbor.Výpravy sú výborným priestorom pre rôzne aktivity, hry, súťaže, spoznávanie prírody i priamu pomoc (čistenie hradu, turistických chodníkov, studničiek, sadenie stromčekov, pomoc ochranárom…). Prostredím však nemusí byť iba príroda, ale aj napríklad klzisko, historické pamiatky, mestské uličky, divadlo.
  • Viacdňovky– Ako už sám názov prezrádza, občas vybehneme na pár dní z ruchu každodenného života. Skauti väčšinou zvolia dobrodružné putovanie po turistických trasách s prespávaním v lese,  jaskyni, poprípade pod holým nebom. Tá nežnejšia dievčenská časť si rada vyjde na chatu s tematickým programom, nie je však vylúčená ani oddychová prespávačka s premietaním filmov v klubovni.
  • Letný tábor– Skautské tábory sú asi najznámejšou tvárou skautingu. Nečudo, veď sú vyvrcholením celoročnej skautskej činnosti. Niekoľko romantických týždňov v prírode pod stanmi sa natrvalo vryje do pamäti mladých i dospelých účastníkov. Kto by zabudol na priateľstvá, prvé lásky, výlety, stavanie veže, zábavu, hry, spievanie, západy a východy slnka? Tam jednoznačne vznikajú tie najhlbšie a najkrajšie zážitky!
  • Zahraničné akcie– Výhodou skautingu je jeho silná medzinárodná dimenzia. Aktívnejšie oddiely tieto možnosti využívajú a radi vyrážajú za obzor. Cieľom je objavovanie – neznáme krajiny, neznáme kultúry, krásy prírody, no hlavne noví zahraniční priatelia a silný zážitok z fungovania skautingu v rôznych krajinách na vlastnej koži. Kráľom medzi týmito akciami je nepochybne svetové jamboree, kde sa každé štyri roky vždy na inom mieste stretnú desaťtisíce skautov všetkých krajín sveta a prežijú nezabudnuteľný program, priateľstvá a atmosféru.

Projekty

Kliknutím na obrázky sa dočítate, aké projekty patria do našej pravidelnej činnosti.

visual (10)
visual (11)

Vĺčatá
a včielky

6 – 10 rokov

prvý stupeň ZŠ

V programe pre najmladších od 6 do 10 rokov zohráva dôležitú úlohu svet fantázie malých detí. Akékoľvek učenie prebieha formou hier.

Symbolickým rámcom programu pre vĺčatá a včielky je rozprávkový príbeh Mauglího medzi vlkmi podľa Knihy džunglí. Príručky sú prispôsobené vnímaniu detského sveta.

Pre najmenších sú pripravené 4 stupne vlčej stopy spracované v dvoch príručkách. Program dopĺňajú odborky, ktoré majú za cieľ rozvíjať všestrannosť detí a zároveň prehĺbiť záujem o rôzne činnosti ako napríklad táborenie, hviezdy, históriu.

Skauti
a skautky

11 – 15 rokov

druhý stupeň ZŠ

Symbolickým rámcom programu pre skautov a skautky už nie sú rozprávky, ale objavovanie a dobrodružstvo. Stupne skautského chodníka sú Nováčik, Neznáma krajina a Stúpanie na vrchol. Program už ponúka miernu voľnosť pri výbere úloh a spôsobe formovania zručností jednotlivých skautov a skautiek. Podobne ako u vĺčat, i u skautov odborky dopĺňajú všeobecný záber stupňov napredovania a umožňujú im lepšie poznávať vybrané oblasti a zdokonaľovať sa v nich.

1Nováčik je nultým stupňom skautského chodníka. Je to vlastne nováčikovská skúška pre začínajúcich skautov. V tomto stupni chlapec či dievča zisťuje, kto je to skaut, aké sú jeho vzory a životné princípy. Zoznamuje sa so skautskou symbolikou, rovnošatou a stupňami skautského chodníka. Mal by ovládať aj najdôležitejšie rady pre život v prírode – viazania 6 skautských uzlov a krížovej väzby, vhodný výstroj do prírody, balenie batoha, KPZ a ošetrenie jednoduchých poranení.

1 (2)Pri zdolávaní tohto 1. stupňa skautského chodníka budeš s priateľmi poznávať nepoznané teritóriá. Neznámou krajinou nie sú len nové územia, ale aj vesmír, neprebádaný svet vedomostí, tajomné súvislosti, neznámo v tvojom vnútri… Plnenie rôznych cieľov tohto stupňa ťa privedie k objavovaniu nových vecí, rozvíjaniu sily, zdravia a schopnosti prežiť v prírode, zdokonaľovaniu charakteru, upevňovaniu priateľstiev a spolupráce a pátraniu po duchovných hodnotách.

1 (4)Po prebádaní neznámej krajiny príde čas na zdolanie objavených výšin. Pred tebou sa rysujú končiare a ty postupne prekonávaš prekážky. S priateľmi budeš stúpať na vrchol svojich možností. Vydáš sa hore a vypestuješ si vlastnosti, ktoré potrebuje každý objaviteľ, zálesák, letec či kozmonaut. Bude to náročná, ale zvládnuteľná škola. Vykroč teda na druhý, záverečný stupeň skautského chodníka!

Roveri
a roverky

16 – 25 rokov

stredná škola

Rovering

Náplň roveringu tvorí putovanie, cestovanie, objavovanie seba, svojich hodnôt a charakteru. Roveri a roverky si pripravujú náročné projekty, organizujú horské výpravy a expedície do zahraničia. Aktívne sa podieľajú na ochrane prírody a realizujú službu pre miestne komunity. Mladý rover sa vydáva do reálneho sveta objavovať možnosti a príležitosti na sebarealizáciu.

Roverský pas

Ponúka priestor na realizáciu štyroch rôznych projektov, ktoré si roveri sami vymyslia, pripravia, zrealizujú a nakoniec i zhodnotia s pomocou svojho vodcu. Obsah projektov je ohraničený len roverskou fantáziou, každý však musí zapojiť všetkých roverov tak, aby pomohol rozvinúť v rôznych smeroch ich osobnosť. Roverský pas je založený na spoznávaní civilizácií dnešného sveta spolu s ich kultúrou, hodnotami, ľuďmi a prírodou.

roversky-pas-pasova-knizka-783.thumb_300x300

Roverská cesta

Cesta osobného rozvoja skautov v roverskom veku, ktorej cieľom je naštartovanie samostatného rastu skauta bez potreby ďalšej pomoci tútora. Skaut, ktorý je prijatý na roverskú cestu, je označovaný ako „pútnik na roverskej ceste“. Hlavnými prostriedkami sú osobný vzťah medzi roverom a tútorom, osobný príklad, diskusie, vigílie, dôkazy. Každý z tvorcov Roverskej cesty, ktorí absolvovali Roverskú cestu jej samotným vytvorením, bol pasovaný na rovera, stal sa jedným z prvých tútorov a vytvoril vlastný historický rod s erbom. Absolventi Roverskej cesty sa stávajú členmi rodu svojho tútora a majú právo nosiť nášivku svojho rodu.

Rád svetla

Tento program vytvorený Duchovnou radou Slovenského skautingu nie je oficiálne schválený Náčelníctvom SLSK (Slovenský skauting).

Rád Svetla je určený teenagerom, ktorí už v skautingu prežili nejaký ten rôčik – a možno vystúpili až na Vrchol – ale teraz cítia, že sa chcú posunúť niekam ďalej a doterajší skauting, tak, ako ho prežívali, im zrazu pripadá akýsi tesný a nezaujímavý…

V dávnych dobách sa ľudia delili na urodzených a neurodzených.

Neurodzení, to boli sedliaci, remeselníci, obchodníci,..Mali jedno spoločné: nečakalo sa od nich nič mimoriadne. Žili si svoje životy v poctivej práci a starostlivosti o rodinu, ale to bolo zhruba všetko.

Tí urodzení, a teda šľachtici, to boli ľudia, od ktorých sa očakávalo viac-niečo šľachetné a ušľachtilé. Keď prostí ľudia utekali pred valiacimi sa nepriateľmi a zachraňovali si svoje životy, šľachtici vyrážali do vojny akokoľvek beznádejná sa javila, aby bránili svojho kráľa, ľud…aby radšej hrdinsky zomreli, než by sa zbabelo spreneverili tejto svojej svätej povinnosti!

Rád Svetla je pozvaním medzi šľachtu. Je určený pre všetkých, ktorí majú v srdci túžbu po väčších veciach,než len byť síce skvelým, ale predsa len „pospolitým“ človekom. Cieľom je nájsť zmysel svojho života a spôsob jeho plnohodnotného naplnenia, rozvíjať svoje duchovné, telesné a duševné schopnosti,  naučiť sa spolupráci a vodcovstvu no i mnoho ďalších, ktoré skaut musí dosiahnuť na ceste za hrdinským rytierstvom.

ErbRadu 7.101 - ciernozlaty

Dobrovoľníctvo v skautských centrách

Ak sa chceš motivovať, zažiť pravú atmosféru medzinárodného skautingu, nabrať skúsenosti, zažiť iné dobrodružstvá ako vo svojom zbore a spoznať obrovský kopec super skautov z celého sveta, potom jednoznačne využi možnosť dobrovoľničiť v jednom zo skautských centier. A vieš čo ešte? Precvičíš si cudzie jazyky.

Po minimálne troch mesiacoch za hranicami Slovenska, no stále v prostredí svojej svetovej rodiny skautov, sa vrátiš so zmeneným pohľadom nielen na skauting, ale aj na seba samého. Nehovoriac o tom, že tvoja vnútorná baterka sa dobije až na 100%!

Koniec úvodu…kým nezažiješ, nepochopíš ani neuveríš. Prečítaj si možnosti a pusti sa do toho!

1. KANDERSTEG (pre členov a členky WOSM a WAGGGS)

Keď Baden-Powell v roku 1922 navštívil Kandersteg, rozhodol sa, že toto bude miesto na uskutočnenie jeho sna – miesto, kde sa môžu skauti všetkých národností stretávať počas celého roka. Malá dedinka Kandersteg v srdci švajčiarskych Álp v nadmorskej výške 1174 m sa nachádza iba 65 km južne od Bernu. Krásu tohto kraja ti snáď opisovať nemusíme.

Je tu naozaj široká ponuka dobrovoľníckych príležitostí a pracovných pozícií. Pre teba najzaujímavejší bude zrejme „short-term“ program trvajúci tri mesiace podľa ročného obdobia (jar, leto, jeseň,zima). Napríklad letné prázdniny tu trávi približne 33 dobrovoľníkov, ktorí sú rozdelení do troch oblastí: starostlivosť o táborisko, program a služby centra. To ťa však k ničomu nezaväzuje, pretože aktívny budeš tak či tak vo všetkých troch sektoroch.

Čo budeš robiť? Kľúčové slová sú žiadna rutina. Sprevádzanie skautov po horách, organizácia športov, programu, lezeckých výletov, upratovanie, varenie, all-night párty, celkový chod centra, bazénovice, pozeranie filmov na jazere, spoločenské večery, v zime zasa lyžovanie, guľovačky, snehové aktivity. Zoznam je ešte dlhší, keďže každý deň je iný!

Ak sa rozhodneš vrátiť sa na dlhšie obdobie, môžeš sa zapojiť do „long-term“ programu. Niektorí zostávajú 4 mesiace, niektorí 9, a iní zasa aj niekoľko rokov. Čaká ťa špecifická práca, ako napríklad administratíva, recepcia, program, catering,…

Viac informácií o dátumoch a všeličom možnom, čo toto magické miesto ponúka, nájdeš na www.kisc.ch

2. OUR CHALET (pre členky WAGGGS)

Sme opäť vo Švajčiarsku. Síce menšie ako Kandersteg, ale rovnako medzinárodné, aktívne a najstaršie WAGGGS centrum.

maxresdefault

Program a aktivity sú na rovnakej báze ako v Kanderstegu. Ponúka však 4 rôzne dobrovoľnícke programy: Our Chalet asistent, Ready Steady Go, krátkodobý dobrovoľník a pracovná skupina.

Asistenti pomáhajú absolútne so všetkým, od programu po administratívne činnosti. Zoznam úloh je na celú stranu, no rozhodne pri tomto programe zažiješ najviac zábavy, spoznáš najviac ľudí a získaš najviac skúseností. Ready Steady Go trvá jeden-dva týždne, kde sa dáva do poriadku centrum po jednej sezóne a prebiehajú prípravy na ďalšiu. Na to treba dobrú fyzickú kondičku a radosť z upratovania. Ako krátkodobý dobrovoľník môžeš ísť, ak nemáš čas zostať tri mesiace, namiesto toho týždeň až dva mesiace. Budeš ako dodatočná podpora pri službách a programe pre návštevníkov počas „busy“ sezón. Byť súčasťou pracovnej skupiny znamená pracovať na spoločnom projekte, zväčša ide o udržiavacie práce okolo chaty počas jari a jesene.

Pozri si všetko na www.ourchalet.ch a rozhodni sa sám.

3. OUR CABANA (pre členky WAGGGS)

A teraz trochu exotiky.

image009

Aká je ponuka? Žiť v Mexiku a dozvedieť sa viac o mexickej kultúre a tradíciách, zlepšiť si vedomosti o WAGGGS, témach, projektoch, regiónoch a centrách, pomôcť rozbehnúť programy a aktivity pre účastníkov, stať sa súčasťou projektov súvisiacich so službami v meste Cuernavaca, navštíviť miestne historické a archeologické lokality, spriateliť sa so skautmi z celého sveta a ešte oveľa viac.

Dobrovoľnícky program prebieha 6-10 týždňov a rozdeľuje sa do troch oblastí: program, služby, marketing a komunikácia.

Pozri si www.ourcabana.org.

(infozdroj: časopis Médium)

4. SANGAM  (pre členky WAGGGS)

Už si niekedy jazdila na slonovi, tancovala ako z Bollywoodu alebo pozerala východ slnka z vodnej veže (google ti ukáže, ako to vyzerá) „konkurujúcej“ Gerlachu ? Nie. Na to treba ísť do Indie, konkrétne do mesta Pune.

dsc00928

Dobrovoľníčky v tomto centre majú na starosti medzinárodné eventy, napríklad o indickej kultúre a najnovších trendoch vo WAGGGSe, sprevádzanie turistov po okolí, pomáhanie pri komunitných prácach, starajú sa o správny chod centra.

Krátkodobý program trvá 3,5 mesiaca, dlhodobý 5 mesiacov.

5. PAX LODGE (pre členky WAGGGS)

Späť do Európy, tentokrát priamo do Londýna.

002

Centrum ti momentálne ponúka miesto v dvoch odvetiach: marketing a komunikácia, služby návštevníkom. Tieto pozície sú vážnejšie a zamerané skôr na získanie pracovnej skúsenosti než na zábavu a oddych. Podmienkou je vek minimálne 21 rokov, skúsenosť s marketingom, komunikáciou, prácou na počítači, sociálnymi médiami, PR  a dobrá znalosť angličtiny.

Nenechaj sa odradiť a zisti si viac na www.paxlodge.org.

Poznámka:  Aby si sa mohol/mohla stať dobrovoľníkom v niektorom zo svetových skautských centier, musíš mať 18 rokov, v niektorých je podmienkou minimálne 21 (napríklad v Sangame, Pax Lodge).

Ak ťa niektorá ponuka zaujme, napíš na international@skauting.sk a nechaj si ochotne pomôcť s vybavením všetkých potrebných záležitostí.

Vzdelávanie

Vzdelávanie nie je len o štúdiu na škole. Oveľa väčší význam má pre teba práve vzdelávanie mimo školy, čiže neformálne vzdelávanie. Je to najlepší spôsob, ako získať potrebné vedomosti a zručnosti do života prostredníctvom aktivít, projektov alebo dobrovoľníctva popri každodenných školských povinnostiach.

Vstupom do skautingu ako malé vĺča alebo včielka si sa nevedome stal(a) súčasťou neformálneho vzdelávania. Učením sa činnosťou dokážeš teraz viesť družinu, pripravovať program alebo poskytnúť prvú pomoc.

Pretože skauting je vzdelávanie.

Ak hľadáš cesty, ako sa ďalej  rozvíjať  a zvýšiť svoju mobilitu na pracovnom trhu, nemusíš chodiť ďaleko – stačí sa pozrieť na možnosti, ktoré ti ponúka skauting.

Radcovsko-Rangerská akadémia

radcovsko-rangersky-akademia-logo-2015

O tejto vzdelávacej akcii si ešte určite nepočul(a), keďže je horúcou novinkou v Slovenskom skautingu. Má ambíciu spojiť radcovský kurz s líderskou rangerskou školou, ktorá je medzistupeň medzi radcovským kurzom a vodcovskou lesnou školou. Ak máš pocit, že v radcovaní si macher, ale Baobab je pre teba ešte ďaleká budúcnosť, toto je ideálna platforma, ktorá ťa posunie ďalej a naučí veľa nového do tvojho ďalšieho fungovania v oddieli alebo zbore.

Prihlásiť sa oplatí už len preto, že budeš jedným/jednou z prvých účastníkov v histórii tejto akadémie! A to už je niečo, o čom môžeš rozprávať svojej družine alebo deťom.

Radcovská časť : 23-26. apríl 2015 + 4.-7.jún 2015

Rangerská časť: 27.-29.marec 2015 + 23.-26.apríl 2015 + 4.-7.jún 2015

Termín a miesto štvrtého víkendu rangerskej časti bude určený po dohode s účastníkmi.

Prihlás sa na e-maili vzdelavanie@skauting.sk!

Equilibrium

10968404_326113487586687_7242409273420690835_n

Bohužiaľ obrázok hovorí správne, prihlasovanie skončilo včera 28.2. Nestrácaj však nádeje a skús poslať prihlášku ešte dnes! Ak sa ti to nepodarí, budeš minimálne vedieť, že si treba dávať pozor na deadline  Equilibriua v roku 2016. Za pokus však nič nedáš.

Táto vzdelávacio-zážitková akcia pre mladších roverov ti ponúka netradičnú atmosféru,  silné zážitky, praktické hacky  ako byť užitočný v skautingu a dať šťavu všetkým svojím projektom. Žiadna víkendová chatovica, ale náročná motivujúca rangerská škola.

„Oddiel je ako auto. Vodca je šofér. Vodca má ten správny kľúč, know-how, na to, aby dostal oddiel do pohybu. A čo je teda mechanizmom, motorom, ktorí sa aktivizuje po správnej dávke paliva a iskry? Sú to naši mladí roveri – rangeri, bez ktorých by auto mohlo ostať akurát tak pekne zaparkované! Sú to skauti a skautky po radcovských kurzoch, ktorí dozrievajú možno na lesnú školu, na ďalší level ich napredovania. No čo robiť, aby sme im v tom dozrievaní pomohli, aby v domnienke rastu neostali predsa stáť na jednom mieste? Ponúkame zopár litrov skautského paliva vo forme Rangerskej skoly – Equilibrium!“

Ak máš 16-20 rokov, 40 eur na celú akciu, spravený radcovský kurz, vedomosti z Nováčika a Neznámej krajiny a radosť z roveringu a skautingu, stačí poslať prihlášku a video na tému „Čo nečakáš od Equilibria“.

S očividnou myšlienkou kvalita nad kvantitou je vybraných 20 účastníkov. Equilibrium sa odohráva v dátumoch 27.-29.3.2015 , 1.-  3.5.2015, 1.-  4.7.2015, 25.-27.9.2015. Všetko potrebné sa dozvieš na super a kreatívnej stránke http://rangerskaskola.wix.com/equilibrium.

Odporúčame pozrieť aj všetky facebookové stránky a komunity!

Užofka

reklama-uzofka_165x75_nahlad2

Vraj super pilotný projekt rangerskej školy z dielne dvoch absolventov českej inštruktorskej školy Gemini-Pollux. Jeden z nich, Janči, je dokonca náš!

Pre koho sú určené rangerské školy už vieš. Na tejto sa dozvieš niečo o projektovom manažmente a úspešnej realizácii vlastných projektov, získaš pedagogické a psychologické tipy a triky, naučíš sa ako oddielovo hospodáriť, zachovať bezpečnosť na akciách a samozrejme to najlepšie zo všetkého…zažiješ kopec zábavy so skautskými rovesníkmi!

Ani certifikát ťa neminie, ak naplánuješ a obhájiš svoj projekt, zúčastníš sa oddielovej výmeny a zložíš záverečné skúšky.

Oplatí sa pozrieť stránku uzofka.webnode.sk a pravidelne sa apdejtovať o užofkovských dátumoch, miestach a deadlinoch na prihlášky.

Roverský Outdoorový Kurz

ROK Lezenie BA - 1poster.007.jpg.008

ROK organizovaný partiou mladých roverov ponúka ostatným roverom od 17 rokov príležitosť zdokonaliť sa v troch outdoorových aktivitách- lezenie a jaskyniarstvo, lanovky a vysokohorská turistika+lavínová problematika. Každej aktivite je venovaný jeden víkend.

Dobrá fyzická kondícia je podmienkou iba pri lavínovej časti, ale zíde sa ti zrejme pri všetkých troch. Ak sa ti máli, môžeš to dotiahnuť až na inštruktora získaním najvyššieho možného vzdelania na Roverskom Outdoorovom Kurze – Majster. Majstrom sa staneš, ak úspešne (aspoň na 80%) absolvuješ skúšky z lezeckého, lavínového aj lanovkového kurzu.

Presný dátum lanovkového kurzu ešte nie je ohlásený, bude sa konať v máji alebo v júni v Bratislave. V marci sa začína prihlasovanie na stránke www.rok.skauting.sk

Ak máš záujem o lavínový alebo lezecký kurz, sleduj pravidelne stránku. Aktuálne dátumy aj prihlášky nájdeš približne mesiac pred začiatkom víkendu.

Cassiopeia 

cassiopea_logo_-_kopie

Kurz pre všetkých zainteresovaných vo vedení alebo radcovaní vĺčat a včielok. Odborníci na deti poradia ako vytvoriť zaujímavý tematický program, odchovať si dlhodobých skautov, pracovať s príručkami a zvládnuť nábor. Nebudeš len počúvať! Zahráš sa aj ty a môžeš si vymeniť skúsenosti, tipy a triky s vedúcimi našich najmladších.

Stránka Slovenského skautingu pravidelne informuje o prichádzajúcich kurzoch, na 2015 sú zatiaľ dátumy neznáme.

Pre veľký úspech sa v októbri koná aj Cassiopeia Špeciál, ktorá svoj obsah nesie v názve – dozvieš sa všetko špeciálne o vedení vĺčat a včielok + stretneš účastníkov tvojho aj predošlých ročníkov. Taký víkendový doplnok programového kurzu.

Indulona 11

pozvanka-na-akciu-indulona11

Pokiaľ si fanúšikom duchovného rozmeru skautingu, je tu niečo pre teba.

Na 11.ročníku populárnej akcie Indulona  budeš diskutovať s tromi hosťami na témy Boh áno, cirkev nie, ekumenizmus a katolíci,  načo je dobré manželstvo.

Akcia sa koná od 27.-29.3.2015 v Škole v prírode Kysak, registračný poplatok je 20 eur. Podmienkou je vek minimálne 15 rokov.

Prihlasovací formulár aj detailnejší popis tém diskusií nájdeš na http://indulona.68zbor.sk/index.php/bude-indulona-11-jar-2015.

Kurz peknej grafiky

PR tím  Bratislavskej skautskej oblasti minulý rok rozbehol grafický kurz zameraný na vytváranie cool webu (pre tvoj zbor samozrejme), plagátov, loga,…Ak ťa zaujíma táto tematika, napíš na bso@skauting.sk a spýtaj sa osobne.

V roku 2014 bol organizovaný na MatFyze v Bratislave pre všetkých skautov od 15 rokov. Zadarmo. Podmienkou je aj ochota robiť domáce úlohy!

graphic_design2

Orlí skaut

Vyšlapať si chodník k najvyššiemu oceneniu programovej zložky skautingu určite nie je jednoduché, ale ani nemožné! Svojou dôležitosťou je vysoko nad všetkými odborkami, výzvami aj stupňami napredovania, keďže iba ten, kto je statočný, odvážny, vytrvalý a skúsený ako orol je jej hodný. Na cestu na vrchol potrebuješ iba dve veci: vytrvalosť a načasovanie do svojich 20. narodenín.

Pred začatím mysli na to, že pomaly ďalej zájdeš…začni skoro, respektíve už teraz.

orli-skaut-630

Na nášivkovom štíte modrá farba symbolizuje oblohu ako nové obzory, zelená symbolizuje zem.

Krok 1.

So svojimi radcami by si sa mal práve dostávať Neznámou krajinou. Po nej ťa čaká už iba posledná úroveň skautského chodníka – Stúpanie na vrchol – ktorá ťa dovedie na začiatok plnenia Orlieho skauta.

Krok 2.

Odborkami potrebuješ dokázať svoje zručnosti v podaní prvej pomoci,aplikovaní táborovej skautskej praxi, musíš ukázať, že máš záujem ochraňovať prírodu, si zodpovedný a kultúrny občan. Odborky sú pomerne ešte tá ľahšia časť, keďže ich môžeš robiť so svojou družinou za podpory radcu alebo vodcu.

kultura obcan ochranar pomoc tabornik

Krok 3.

Toto je ten aha-moment keď si uvedomíš, že Orlí skaut je naozaj o krok vyššie ako teorické časti družinoviek, kde sa učíte ako sa zachrániť alebo práve plníte ďalší bod z Neznámej krajiny. Čakajú ťa štyri polročné projekty, do ktorých je zarátané plánovanie, realizácia aj vyhodnotenie. Túto časť prestížneho ocenenia najviac ofrfleš (alebo práve naopak ťa bude najviac baviť),hlavne keď budeš prekonávať časové a organizačné potýčky. Ale ver, že presne kvôli svojej praktickej náplni ti dá najviac a tieto zručnosti určite v budúcnosti oceníš.

Na projektoch stráviš najviac času, preto si pozorne vyber také, ktoré ti budú prinášať radosť aj úžitok. Jeden musíš sám koordinovať a pri zvyšných troch ti stačí, keď sa zapojíš ako aktívny člen. Samozrejme, môžeš byť autorom aj dvoch, troch či všetkých štyroch.

Čo sa týka zamerania, musí byť:

  • jeden EKO – ochrana životného prostredia a tvojho okolia (čistenie potoka, zbieranie odpadkov, vysádzanie rastlín a stromčekov, ničenie nelegálnych skládok – v tomto ti dokonale pomôže TrashOut , …)
  • jeden SKAUTSKÝ – skvalitnenie činnosti tvojho oddielu, zboru, oblasti (skautský ples, etapová hra, skautské dni, motivačné trojdňovky, vzdelávanie akcie, fyzický rozvoj športom..)
  • jeden PRE VEREJNOSŤ – pomoc občanom a vytváranie dobrého mena pre skauting (trhy, koncert, workshopy, deň detí, charitatívne behy, letné kino v parku,…)
  • jeden DOBROVOĽNÝ – akýkoľvek chceš, môže sa opakovať aj jeden z vyššie vymenovaných

tento článok má slúžiť pre všeobecný prehľad, podrobnejšie kritéria jednotlivých bdov si naštuduj sám alebo s družinou a radcom.