Loading...

Bieli vlci

O našom oddieli

Naše včielky a vĺčatá sú vo veku od 6 do 12 rokovsú to dievčatá a chlapci z Dúbravky a Záhorskej Bystrice. Momentálne fungujeme v dvoch družinkách- mladšie deti patria medzi Veľryby, starší členovia medzi Orly.

Radi sa hráme vonku aj v klubovni, máme radi Knihu džunglí a na jej základoch máme postavený aj výchovný program. Všetky naše aktivity a snaženia smerujú k tomu, aby sme sa naučili byť zodpovednými a priateľskými voči všetkým ľuďom, zvieratkám aj prírode. Chceme sa stať dobrými a čestnými skautmi.

Stretávame sa počas školského roka vždy v neprázdninový pondelok o 1715 hod. na konečnej električiek a autobusov na Saratovskej ulici, odkiaľ zídeme dole do klubovne alebo zostaneme vonku podľa počasia od 17:30 do 19:00 hod. Po schôdzke si rodičia znova vyzdvihnú deti o 19:15 hod. na konečnej električiek.

Naša činnosť nie je len pravidelné „schôdzkovanie“ v pondelok, ale aj rôzne akcie v sobotu, alebo aj celý víkend. Sobotným akciám hovoríme „Výpravy“, lebo vždy sa vypravíme za dobrodružstvami buď v prírode, alebo aj v meste. Viacdňovým akciám hovoríme podľa počtu dní – „Dvojdňovky“, „Trojdňovky“. Vyvrcholením celoročného snaženia o to, ako byť stále lepšími (heslo včielok a vĺčat) je letný stanový tábor.

Názov oddielu Bieli vlci používame od roku 1999. Podľa neho je pomenovaná aj oddielová vlajka. V rokoch 2003 – 2005 sme mali zmenený názov na Biele medvede s oddielovým pokrikom „Medvede, medvede, vedia kadiaľ cesta vedie!„. Od roku 2006 sme sa vrátili späť k tradičnému názvu Bieli vlci a aj k pôvodnému oddielovému pokriku.