Loading...

Eldorado

V súčasnosti sú členmi Eldorada včielky a vĺčatá vo veku 6-9 rokov a skauti  a skautky vo veku 10-13 rokov. Klubovňu máme na adrese Karpatská 2 v budove YMCA v Starom meste.

Náš oddiel sa pýši 25 ročnou tradíciou, z ktorej väčšinu času prežil pod záštitou združenia YMCA na Slovensku. Momentálne pod krídlami Slovenského skautingu zažívame znovuzrodenie a „boom“ v podobe nárastu členov ako už dlho nie. Radi uvýtame každého nového člena s otvorenou náručov.

Na družinových stretnutiach v klubovni alebo v parku na Račianskom mýte pracujeme s príručkou Kniha džunglí a s príručkami zo Skautského chodníka. Okrem toho hrávame netradičné športy a rôzne hry, či už zamerané na rozvoj jedinečných detských osobností, na podporu tímového ducha alebo priateľských vzťahov medzi našimi členmi, budujeme pozitívny vzťah detí k prírode a základné tábornícke zručnosti.

Okrem každotýždenných družinoviek mávame aj víkendové akcie, väčšinou jednodňové výlety do prírody v okolí Bratislavy, alebo zopár viacdňových výprav. Často výlety spájame s 11. oddielom Bieli vlci, ktorý má deti v rovnakom veku ako my.  V lete chodíme s celým zborom na stanový tábor.

Vedenie oddielu nazývame Strážcami. Tvoria ho mladí dobrovoľníci odchovaní v Eldorade, ktorí prešli rôznymi školeniami a kurzami, aby sa stali kvalifikovanými pre prácu s deťmi. Podľa tradície skladajú Strážcovia nasledujúci sľub, ktorým sa aj riadia:

My, Strážcovia Eldorada, nedáme vyhasnúť jeho ohňom, nedáme zabudnúť jeho priateľom a nedáme zvíťaziť jeho nepriateľom.

Kontakt:

Adresa: Karpatská 2 v budove YMCA, Staré mesto

Katarína Franců (Kači) : 0902 872 621

Andrej Gnip (Fokoň) : 0904 244677