Loading...

Eldorádo

V súčasnosti sú členmi Eldorada včielky a vĺčatá vo veku 7-10 rokov. Klubovňu máme schovanú v CO kryte na ZŠ Vazovova v Starom meste a väčšina našich detí navštevuje práve túto školu, aj keď to nie je podmienkou.

Náš oddiel sa pýši 25 ročnou tradíciou, z ktorej väčšinu času prežil pod záštitou združenia YMCA na Slovensku. Momentálne pod krídlami Slovenského skautingu zažívame znovuzrodenie a „boom“ v podobe nárastu členov ako už dlho nie. Klubovňu máme veľkú a kapacitu na vedenie družín tiež, takže nových členov vítame s úsmevom 🙂

Na družinových stretnutiach v klubovni alebo na školskom dvore pracujeme s príručkou Kniha džunglí. Okrem toho hrávame netradičné športy a rôzne hry, či už zamerané na rozvoj jedinečných detských osobností, na podporu tímového ducha alebo priateľských vzťahov medzi našimi členmi, budujeme pozitívny vzťah detí k prírode a základné tábornícke zručnosti.

Okrem každotýždenných družinoviek mávame aj víkendové akcie, väčšinou jednodňové výlety do prírody v okolí Bratislavy, alebo zopár viacdňových výprav. Často výlety spájame s 11. oddielom Bieli vlci, ktorý má deti v rovnakom veku ako my.  V lete chodíme s celým zborom na stanový tábor.

Vedenie oddielu nazývame Strážcami. Tvoria ho mladí dobrovoľníci odchovaní v Eldorade, ktorí prešli rôznymi školeniami a kurzami, aby sa stali kvalifikovanými pre prácu s deťmi. Podľa tradície skladajú Strážcovia nasledujúci sľub, ktorým sa aj riadia:

My, Strážcovia Eldorada, nedáme vyhasnúť jeho ohňom, nedáme zabudnúť jeho priateľom a nedáme zvíťaziť jeho nepriateľom.

Kontaktná osoba je:

Janka Hrvolová – 0903 760 024 alebo jana.hrvolova@gmail.com

Družinovky:

Družina starších vĺčat – Jašterice (po jeseni už skautov, pretože chystáme prechod) STREDA 17:00-18:30
Družina mladších vĺčat – Slimáci UTOROK 17:00-18:30