Loading...

Kto sme?

Naša skupina, skautský oddiel, je určená pre chlapcov vo veku od 11 do 17 rokov z Dúbravky, Devínskej Novej Vsi a priľahlých mestských častí. V súčasnosti sme rozdelení na dve menšie skupinky, skautské družiny, mladších skautov(Gremlini) a starších roverov (Draci).

Gremlini (11-16 rokov) – streda 17:00 – 19:00 v klubovni

S činnosťou nášho oddielu sú spojené aj víkendové akcie, ktoré väčšinou organizujeme cez sobotu. Počas roku mávame aj viacero viacdňových celovíkendových výletov spojených buď s prespaním v prírode alebo  máme ubytovanie zabezpečené na chate. Cez letné prázdniny sa účastníme spolu s ostatnými oddielmi dvojtýždňového letného. tábora, ktorý je vyvrcholením našej celoročnej činnosti. Na letný stanový tábor sa členovia nášho oddielu pripravujú počas celého roku a účasť na tábore je podmienená pravidelnou dochádzkou.

K čomu vedieme deti?

Cieľom skautingu je vychovať mladých, aktívnych a sebavedomých ľudí. Pričom skauting rozvíja zručnosti, ktoré v dnešnej dobe voláme soft skills, komunikácia, kreativita, tímová spolupráca a analytické myslenie.

Ako s nimi pracujeme?

Jedinečnosť skautskej výchovy spočíva v jej metódach, ktoré si zakladajú najmä na tom, že deti sa snažíme učiť formou aktivít. Skaut sa zapája do činnosti prostredníctvom svojej družiny čiže menšej skupinky, kde postupne objavuje a prijíma aj zodpovednosť a učí sa samostatnosti pod vedením dospelých vedúcich nasmerujúc sa na rozvoj charakteru, spoľahlivosti a schopnosti spolupracovať a viesť druhých. Skaut sa zdokonaľuje pomocou systému postupných nadväzujúcich programov a skúšok.

 Kedy sa môžem prihlásiť?

Naša činnosť nekončí a nezačína školským rokom, činnosť skautského oddielu je oveľa pestrejšia a dlhodobo na seba nadväzujúca. Napriek tomu všetkému sa aj my podriaďujeme prirodzeným spoločenským cyklom a nováčikov prijímame najmä na začiatku školského roku. Prihlásenie do oddielu je možne po konzultácii s vedúcim oddiel aj počas školského roku.

Ak Vás činnosť nášho oddielu zaujala a chcete sa dozvedieť viac, tak kontaktuje oddielového vedúceho Borisa Palovčíka – Bobra, na maily: b.palovcik7@gmail.com