Loading...

Esá

My sme Esá, devy z lesa!

 Tak znie pokrik 6. oddielu skautiek Esá. Esami sa voláme a smelo si dovolíme tvrdiť, že nimi aj sme. Ak sa nás niekto opýta, prečo práve  ESÁ, bez dlhšieho rozmýšľania odpovieme, a že je to preto, lebo každá z nás je osobnosť, eso, a spolu tak tvoríme jednu úžasnú partiu, ako radi hovoríme, esoidnú.

V našom veľkom tíme nájdete dievčatá vo veku 7 až 15 rokov a vedenie oddielu, čiže oddielovú radu – tzv. Radyátor – tvoria už trošku odrastenejšie skúsené skautky (vek 17 – 23), ktoré majú za sebou mnoho kurzov a školení, vďaka ktorým vedia členkám oddielu ponúknuť nie len atraktívny program plný hier a aktivít zameraných na osobný rozvoj, ale môžu zodpovedne viesť oddiel, posúvať ho ďalej a riadiť celú jeho činnosť.  Na čele oddielovej rady a zároveň aj oddielu je vodkyňa Peťa.

Náš oddiel sa skladá z niekoľko menších skupiniek (tzv.družiny), ktoré sú rozdelené podľa veku. Máme tu najstaršie Smajlice (16- 18 rokov), Sedacia Súprava (14-16 rokov), Salamandry (11-13 rokov) a najmenšie Sedmokrásky (7 – 10 rokov).

Družinovky:

Stretávame sa na konečnej električiek “Pri kríži”, kde deti potom aj po skončení družinovky odovzdáme.

Sedmokrásky (7-10 rokov) – piatok 16:30 – 18:00 v klubovni

Salamandry (11-13 rokov)- piatok 16.30-18.00 v klubovni

Sedacia súprava (14-16 rokov) – každý druhý piatok 18:15-20:00 v klubovni

Fungujeme na princípe učenia sa činnosťou, to znamená že cez netradičné hry a aktivity sa snažíme o všestranný rozvoj človeka (citový, charakterový, duchovný, intelektuálny, sociálny, fyzický), ktorý je poslaním skautingu. Skauting je takisto postavený na individuálnom prístupe ku členom, učeniu samostatnosti a zodpovednosti. Veľkú hodnotu pre každého skauta má dodržiavanie skautského zákona, ktorý je postavený na dobre a morálke, napríklad na skautovu česť sa dá spoľahnúť.

K našej činnosti patria v prvom rade pravidelné týždenné, dvojhodinové stretnutia v klubovni, prípadne v okolí klubovne na ihrisku či na lúčke – tieto stretnutia voláme „družinovka“. Počas družinovky netradičnými aktivitami plníme body zo skautských vzdelávacích stupňov napredovania (úlohy pre osobný rozvoj prispôsobené veku), veľa sa hráme a rozvíjame rôzne zručnosti.

Cez víkendy vyrážame do lesov, objavujeme nové miesta, plníme odborky a výzvy, skúšame skautskú prax, športujeme, radi navštívime zaujímavé výstavy v meste či zájdeme spolu na víkend na chatu, prípadne stanovačku. Mnohokrát sa zúčastňujeme netradičných akcií pre skautov z Bratislavskej skautskej oblasti alebo z celého Slovenska. Všetkými akciami, ktoré organizujeme, sa snažíme o zmysluplnú a kvalitnú výplň voľného  času členiek oddielu.

Vyvrcholením skautského roka je dvojtýždňový letný tábor v prírode pod hviezdami, ktorý vystihujú neskutočné dobrodružstvá, rodinná atmosféra a skautský duch. Kto nezažil, neuverí…

Už nám ostáva len na záver dodať, že medzi seba radi uvítame nové členky, či už malé alebo veľké. Tak neváhaj a ozvi sa nám!

Tešíme sa na Teba.

Esá

P.S: Pre lepší náhľad do nášho skautského života odporúčame pozrieť náš Facebook.

Vodkyňa oddielu: Petra Semjanová: oddielesa@gmail.com/ 0904 211 740