Článok v Dúbravskom spravodaji (október 2011)

Anglickí skauti v Dúbravke

Napriek prázdninám sa 11. augusta ZŠ Sokolíkova hemžila aktivitou. Skauti z 11. zboru Biele delfíny z Dúbravky v spolupráci s pánom riaditeľom Mgr. Ľubomírom Kocmundom a skupinou takmer 40 skautov a skautiek z essexu z Veľkej Británie zorganizovali dobrovoľnícky projekt na skrášlenie školy a jej okolia. Hostia z Anglicka boli nadšení možnosťou podieľať sa na užitočnej dobrovoľníckej práci pre školákov v Dúbravke, kde strávili 5 dní plných programu a spoznávania Slovenska v hostiteľských rodinách. Postupne pod štetcami mladých na stene v jedálni ZŠ vzniklo nové umelecké dielo, pri ktorom snáď aj 600 žiakom ZŠ Sokolíkova bude lepšie chutiť. Zo školského dvora zmizla burina a veľkokapacitný kontajner sa naplnil odpadom. Chlapcom sa jednoznačne najviac páčila unikátna možnosť vybláznenia sa pri rozbíjaní starého nefunkčného nábytku, dievčatá sa viac angažovali umelecky a záhradnícky. Pán riaditeľ Mgr. Ľubomír Kocmunda o dobrovoľníckej akcii povedal: „Ponuka Slovenského skautingu spraviť niečo užitočné pre miestnu komunitu, dobrovoľne a zadarmo, nás veľmi milo prekvapila a zároveň potešila. Šikovné ruky skautov zo Slovenska a z Veľkej Británie dokázali za veľmi krátky čas urobiť neskutočne veľký kus práce. Sme im aj za všetky naše deti za tento ušľachtilý čin povďační. Krásne a  milé boli slová anglických skautov pri rozlúčke, keď oni nám poďakovali, že sme im umožnili uskutočniť túto dobrovoľnícku akciu.“

11. skautský zbor Biele delfíny ponúka možnosť zmysluplného trávenia voľného času deťom a mladým ľuďom v Dúbravke už vyše dvadsať rokov. V súčasnosti má okolo 80 členov v štyroch oddieloch. Skauting funguje takmer v každej krajine sveta, čo mladým otvára široké možnosti nadväzovania zahraničných kontaktov, priateľstiev a zúčastňovania sa medzinárodných projektov. Dokazuje to aj stretnutie s anglickými skautmi v Bratislave a celosvetové stretnutie skautov – Jamboree vo Švédsku, na ktorom v auguste Slovensko reprezentovali aj členovia Bielych delfínov.

Margita Hulmanová

www.delfiny.sk, www.zssokolikova.sk