V programe pre najmladších od 6 do 10 rokov zohráva dôležitú úlohu svet fantázie malých detí. Akékoľvek učenie prebieha formou hier.

Symbolickým rámcom programu pre vĺčatá a včielky je rozprávkový príbeh Mauglího medzi vlkmi podľa Knihy džunglí. Príručky sú prispôsobené vnímaniu detského sveta. Pre najmenších sú pripravené 4 stupne vlčej stopy spracované v dvoch príručkách. Program dopĺňajú odborky, ktoré majú za cieľ rozvíjať všestrannosť detí a zároveň prehĺbiť záujem o rôzne činnosti ako napríklad táborenie, hviezdy, históriu.

Osobnostný rozvoj detí prebieha za pomoci zvierat (patrónov):

silný a zdravý ako Bagírasilný a zdravý ako Bagíra (2)

silný a zdravý ako Bagíra (3)silný a zdravý ako Bagíra (4)