Letný skautský tábor, ktorý sa uskutoční v roku 2022 už plánujeme.