Tohto týždňovým piatkom naše školopovinné skautky a skauti ukončili školský rok a sú pred nimi dvojmesačné letné prázdniny. Pre väčšinu z nás skautov je neodmysliteľnou súčasťou leta aj letný skautský stanový tábor.

Tento rok budú dubravské Delfíny opäť táboriť na Malom Lachove pri Chtelnici.

Skautsko-roverský tábor sa začne tento rok trošku netradične už v piatok 12. júla. Kde sa stretneme o 8:00 pred klubovňou v Dúbravke. Tam spoločne naložíme náš tábornícky materiál do nákladného auta a neskôr sa odvezieme autobusom na táborisko. Naše najmenšie delfínčatá zavítajú na táborisko až 20. júla a budú s nami až do konca do 29. júla kedy sa v pondelok vrátime spoločne domov.

Pýtate sa koľko nás bude táboriť? Tento rok sa nás podľa registrácie prestrieda na tábore približne 99, z čoho nebudú síce všetci stály táborníci, ale už len 25 vĺčat a včielok je rekordný počet.

Počet táborníkov je už finálne uzavretý a kapacitne už nemôžeme brať ďalších.

Pred a počas tábora sa môžete informovať o stave svojich detí u vedúceho tábora – Juraja Lizáka + 421 907 103 046

 

Dôležité pokyny pre všetkých účastníkov tábora:

  • Každé dieťa musí mať so sebou bezpodmienečne nasledujúce dokumenty:

              preukaz poistenca zdravotnej poisťovne (nestačí kópia!)

              zdravotný preukaz, ktorý vystaví detský lekár (tlačivo ŠEVT 143 560)

             vyplnené čestné vyhlásenie rodičov – nie staršie ako 3 dni (viď v prihláške)

  • Táborisko sa nachádza v lese za obcou Chtelnica smerom na rekreačné zariadenie spoločnosti Slovnaft, v pásme zmiešaných lesov. Akékoľvek otázky ohľadom tábora smerujte na oddielového vodcu, alebo vodcu tábora.
  • Odporúčame vám, aby ste 3 dni pred odchodom dieťaťa na tábor navštívili detského lekára, ktorý dieťaťu vystaví potvrdenie o zdravotnom stave. Zamedzí sa tým prípadným nepredvídaným zdravotným ťažkostiam. Zároveň vás žiadame, aby ste upozornili zdravotníka, ak dieťa užíva nejaké lieky – tie treba dať do vrecúška s menom dieťaťa a presným popisom dávkovania a odovzdať zdravotníčke pri odchode na tábor. Dieťa v žiadnom prípade nesmie brať lieky samé (aj keď je na to už zvyknuté)! Prosíme vás, aby ste všetky zdravotné  ažkosti dieťaťa takisto uviedli písomne.
  • Prosíme vás, nedávajte deťom na cestu veľa jedla (neodporúčame nič ťažké, krémové, mastné). Taktiež neodporúčame sladkosti (do zásoby), tie z hygienických dôvodov na začiatku tábora vyzbierame a deťom budú k dispozícii v čase desiaty, olovrantu a vo voľných chvíľach. Zdôrazňujeme, že nie sú vôbec potrebné, pretože deti budú  ostávať stravu 5-krát denne. Naopak, konzervované ovocie či džemy veľmi radi uvítame v našej kuchynke.
  • Neodporúčame deťom brať si na tábor mobily a inú elektroniku. Mobily sa môžu pokaziť vplyvom vlhkého prostredia a narušujú priebeh programu. Ak chcete vedieť niečo o deťoch, môžete sa ozvať na mobil buď oddielového vodcu alebo vodcu tábora.
  • Prosíme, venujte dostatok pozornosti „Odporúčanému výstroju pre jednotlivca na letný skautský tábor“.

 

Tábor bBAude realizovaný aj vďaka podpore zo strany Magistrátu Hlavného Mesta SR, ktorý nás podporil v rámci projektov proti drogovej prevencie a prispel naším členom na cestu.