Napriek tomu, že sa náš tábor skončil už 29. Júla, tak úspešne sme všetky veci odložili a pripravili našu klubovňu na začiatok skautského roku až minulý týždeň. Veľká vďaka, tým ktorí obetovali svojvoľný čas počas horúčav upratovaniu klubovne a nášmu zboru.

Na úvod by som chcel sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave letného tábora, ktorý je účastníkmi všeobecne považovaný za jeden z najlepších aký sme v posledných rokoch realizovali. Verím, že tomu prispelo nie len pekné počasie, ktoré sme mali, ale aj dobrá nálada a kvalitný program, ktorý bol pripravený pre takmer 70 účastníkov tábora.

Dokopy sa nás s návštevami pre striedalo počas troch týždňov okolo 100 ľudí a prišli nás navštíviť nie len naši bývalí členovia, ale aj brat náčelník Vševed, predseda programovej rady brat Arizonna či Luky z Ústredia SLSK.

Ťažko sprostredkovať všetky pocity z tábora, tak pripájame aspoň link na náš zborový FB, kde si môžete pozrieť fotky z LT Chtelnica 2013.

Leto sa pomaly končí a náš zbor pomaly znovu otvorí dvere svojej klubovňe. Podrobné informácie o prvých schôdzkach sa dozvedia naši členovia čoskoro od svojich oddielových vedúcich. Avšak do pozornosti dávame našu prvú spoločnú akciu, Bratislavské skautské dni 2013, ktoré sa konajú už prvý septembrový víkend na Kačíne