„Ochrana prírody – to je stav harmónie medzi človekom a Zemou.“ (Aldo Leopold)

Den_zeme_09_10Deň Zeme 2009

22.apríla budeme mať šancu prejaviť lásku, vďaku a pozornosť našej Matke Zemi, ktorá nám ich prejavuje každý deň a bez ktorej by sme tu neboli. Ekologickým dňom sa snažíme upozorniť na znečisťovanie prostredia a potrebu ochrany prírody i všetkého okolo nás. Rastliny, voda, vzduch aj pôda vedia bez problémov existovať bez ľudí, ale ľudia bez nich žiť nedokážu. Preto si skúste budúci týždeň spraviť ekologický v zmysle šiesteho zákona „Skaut je ochrancom prírody a cenných ľudských výtvorov.“ , aby sa myšlienka blízkeho vzťahu s prírodou stala životným štýlom, a nie len programom jedného dňa.

Pár tipov a návrhov na eko – družinovku:

  • Guyana (juhoamerický štát) je domovom jedného z posledných nedotknutých pralesov vo svete, ktorý pokrýva 90% rozlohy tejto krajiny. V poslednej dobe je odlesňovanie veľmi vážnym problémom a rapídne sa zvyšuje. Stromy sú použité na obchodovanie, výrobu palivového dreva a dreveného uhlia, namiesto nich vznikajú plantáže a bane.

Aktivita: V Guyane je medzi deťmi veľmi obľúbené domino. Skúste si urobiť vlastné environmentálne domino z recyklovaného papiera alebo iného materiálu. Urobte si 28 častí, ale namiesto čísiel použite slová ako príroda, ochrana, strom, recyklovanie, oteplenie Zeme, skládka odpadov,…Pozitívne slová napíšte na zeleno, negatívne na červeno. Časti spájajte ako v klasickej hre domino, pri týchto slovách však využite vlastnú fantáziu čo sa s čím spája a vzájomné súvisí.

  • Vzduch, voda, oheň, Zem: Najprv si vymyslíte pózu, ktorá predstavuje každý z týchto elementov okrem Zeme. Všetci sa voľne prechádzate až kým radca zakričí STOP! Každý si rýchlo nájde svoj pár. Na raz,dva TRI! Obidvaja v páre urobia jednu pózu (má to dosť blízko s kameň,papier,nožnice). Vzduch porazí vodu, voda hasí oheň, oheň víťazí nad vzduchom. Víťazi pokračujú ďalej v kráčaní a porazení odchádzajú. Kým ste v dvojiciach a radca namiesto raz, dva, tri zakričí ZEM!, každá dvojica si musí okamžite ľahnúť. Posledná, ktorá si ľahne, vypadáva. Posledný človek v hre je víťaz!

B9316860973Z.1_20150406220624_000_G99AEEF83.1-0

  • Udržateľné prenasledovanie: Hra na podporu myslenia o udržateľnom rozvoji (život a rozvoj spoločnosti v súlade so zachovaním životného prostredia). Najlepšie je hrať niekde vonku vo väčšom otvorenom prostredí. Rozdelíte sa na tri tímy: zelený tím, hnedý tím a prenasledovatelia(tých by malo byť menej). Zaznačte dva veľké kruhy čo najďalej od seba. Prenasledovatelia sa rozmiestnia medzi týmito dvomi kruhmi. Do jedného postavte zelený a hnedý kýblik, príslušné papieriky dajte do druhého kruhu. Členovia zeleného aj hnedého tímu sa postavia do kruhu s papierikmi, každý dostane jeden do ruky s farbou svojho tímu. Po štarte všetci bežia cez pole prenasledovateľov až k svojmu kýbliku, do ktorého vložia svoj papierik. Ak prenasledovateľ chytí „zeleného“, musí sa vrátiť a ide odznova. Ak chytí „hnedého“, zoberie mu papierik a stáva sa aj on prenasledovateľom. Na konci sa spočítajú papieriky v kýblikoch. Kto vyhral? O koľko ľahšie to bolo pre zelených ako pre hnedých? Dajte si spoločnú diskusiu, ako pravidlá urobili zelený tím udržateľnými, zatiaľ čo hnedý tím strácal úspech každým vypadnutým hráčom. Diskutujte, ako udržateľnosť môže byť aplikovaná v realite na prostredie okolo nás.

487268_3979993032649_235540195_n383211_2526903666323_1700021225_n

  • Koho je to prostredie?: Hra na pozornosť a rýchle myslenie. V kruhu (môžete sedieť aj stáť) je jeden v strede, ktorý drží loptu. Jeho úlohou je zvolať „Zem“, „vzduch“ alebo „voda“ a hodiť loptu jednému v kruhu, ktorý rýchlo musí reagovať nielen chytením lopty, ale aj povedaním žijúcej veci (rastliny, živočíchy, ľudia,..), ktorá žije v tomto prostredí. Pokiaľ hneď neodpovie a nechytí loptu, ide do stredu. Napríklad na zvolanie „Zem“ môže byť odpoveď vŕba/jeleň/dieťa.

ochranar

  • Bicyklová výprava:  Super ekologický a zábavný spôsob dopravy. Čo tak sa vybrať s družinou na cyklovýlet niekde do okolia? Môžete spojiť rovno s vyčistením studničky alebo potoka, zbieraním odpadkov v lese a opekaním na lúke. Ak sa vám nechce ísť na bicykle, minimálne sa dohodnite, že tento týždeň bude každý chodiť domov/ na družinovku/do školy aj z družinovky/zo školy pešo.
  • Bodovací odpadový závod:  Každý pozná princípy separovania odpadu, určite ste už videli aj farebné koše. Nie všetci však vedia, čo do ktorej kategórie patrí. Rozdeľte deti na dve skupiny a každej dajte skupinu odpadkov. Úlohou hráčov je čo najrýchlejšie a správne roztriediť odpadky. Druhá možnosť je, že nahromadíte odpadky, deti sa budú snažiť pobrať čo najviac a roztriediť ich do svojich vlastných tímových košov (pozor, aby dieťa zobralo iba jeden odpadok na jeden krát). Hodnotí sa počet odpadkov a ich správne roztriedenie. Po hre si spoločne prejdite všetky odpadky a povedzte si, kam patria. Pokiaľ nie je v klubovni zavedené separovanie odpadkov, môžete vytvoriť a farebne označiť koše.
  • Ekologická stopa: Svojím správaním a konaním zanechávaš stopu na životnom prostredí. Stačí zodpovedať zopár otázok a každý z členov vašej družiny môže zistiť, koľko planét by sme potrebovali, keby sme žili ako on. V čom sa chceš zlepšiť? Ako by mohla byť tvoja ekologická stopa nižšia? topa“ target=“_blank“>slovenský link
  • EKOTOPFILM 2015: 25.-29.5.2015 sa v Bratislave v Hoteli Tatra bude konať medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji a životnom prostredí. Okrem toho ťa čakajú rôzne workshopy, diskusie, rozhovory a iný zaujímavý program. Super spôsob, ako sa družinovo alebo oddielovo namotivovať k ekologickému životu, niečo nové spolu zažiť a niečo nové sa aj dozvedieť! Pozri c3e678c914cf9efeadc7e669bca67821

 

Tento týždeň už aj viac o zborovej akcii Deň Zeme v sobotu 25.apríla!

 

Zdroje: WAGGGS, Skautský radca (odporúčaný článok),  SLSK,