25.apríl – Deň Zeme

V sobotu (25.tého) všetci nasadiť rukavice, šatku na krk a na zborový Deň Zeme!

Stretneme sa o 10:00 pred DK Dúbravka, kam potom prídeme cca o 17:00. Pôjdeme do dúbravských lesov pozbierať smeti a vyčistíme aj okolie dvoch studničiek medzi Dúbravskou hlavicou a Bielymi skalami…v cieli bude opekačka!

Čo so sebou: skautská šatka, rukavice (môžu byť aj pečivové z obchodu), pitie a jedlo na opekanie, pevnú obuv, rodičov a súrodencov

 

26.apríl – Stretnutie pamätníkov

PoZoR pOzOr !!!

Pripomíname všetkým bývalým členom stretnutie pamätníkov 26.apríla od cca 15:00 (dokedy sa nám bude chcieť) v našej klubovni pri príležitosti 25.výročia zboru.

Program: archívne fotky,spomínanie na staré dobré časy, ukážka terajšieho života delfínov

Povolené doniesť: vaše vytlačené/počítačové fotky, jedlo, pitie, rodinky

Prosíme nahlásiť svoju účasť Karkulke (Jane Kerekesovej) na j.kerekesova@gmail.com alebo 0904 871 557.

Vďaka a veľmi sa na vás tešíme!