Slovenský skauting je občianske združenie – výchovná mládežnícka organizácia s cieľom vytvárať priestor na plnohodnotný a všestranný rozvoj detí a mladých ľudí.

Skauting je jedno veľké dobrodružstvo, ktoré každému umožňuje nájsť si svoj kúsok miesta na sebarealizáciu, na splnenie svojich snov a nájdenie si priateľov na celý život. 

Venovaním vašich 2% na činnosť 11. zboru Biele Delfíny podporíte činnosť vyše 110 skautiek a skautov z Dúbravky, Devínskej Novej Vsi, Karlovej Vsi, Lamača a Starého mesta.

Vaše 2% z daní budú použité na:

Podporu  aktivít našich členov

Slovenský skauting a jeho aktivity sú často financované zo zdrojov našich členov a 2% sú jedným z mála externých príjmov pre našu organizáciu. S  vašou podporou dokážeme sprostredkovať náš výchovný program, zmysluplné aktivity, skvelé zážitky, priateľstvá a pozitívne hodnoty ďalším deťom, pre ktoré by boli naše aktivity a program nedostupné.

Medzi naše aktivity okrem pravidelných stretnutí počas týždňa patria aj výlety do prírody, jednodňové alebo celovíkendové. V lete organizujeme dvojtýždňový skautský tábor a pre starších skautov ponúkame aj výlety do zahraničia na medzinárodné skautské stretnutia – jamboree.

Vzdelávanie a podporu mladých lídrov

Slovenský skauting je dobrovoľná organizácia a všetci vedúci vykonávajú svoje funkcie z nadšenia a presvedčenia. Zároveň však dbáme na to, aby všetci čo pracujú s deťmi, prešli školeniami ktoré na prácu s deťmi pripravia.

Zároveň sa snažíme o minimalizáciu nákladov dobrovoľníkov na akcie ktoré organizujú a zabezpečujú. Snažíme sa aj takýmto spôsobom motivovať mladých dobrovoľníkov k ďalšej činnosti, lebo práve na nich stojí naša organizácia.

Materiálne zabezpečenie celoročnej činnosti

Medzi naše najnákladnejšie aktivity patrí letný skautský stanový tábor. Ten je náročný ako na organizáciu, tak aj materiál. Stany, hangáre, stoly, náradie atď. Na to aby sme mohli takéto tábory realizovať musíme vynakladať veľké úsilie ako personálne a tak aj finančné. Napriek tomu veríme, že čas, ktorý strávia deti v prírode je nenahraditeľný a ponúka im neopakovateľné zážitky.

AKO VENOVAŤ 2% SKAUTINGU?

Ak ste zamestnancami, tak prosíme, aby ste postupovali podľa pokynov pre zamestnancov, ak ste podnikatelia – FO, alebo PO, tak kolónky pre darovanie 2 % sú už priamo v daňových priznaniach.

Do nich treba len správne vyplniť tieto údaje:

IČO : 31795218

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno : Slovenský skauting, 11. zbor Biele Delfíny Bratislava

Sídlo:

Ulica: Homolova

číslo: 19

PSČ: 841 02

Obec: Bratislava

Zamestnanci, ktorým nevyhovuje zaniesť vyhlásenie spolu s potvrdením na Daňový úrad to môžu doručiť najneskôr do 25.4. na adresu Homolova 19, 84102 Bratislava, alebo do klubovne. Posledný termín je 30.4.2017.
Tí, ktorí si sami podávajú daňové priznanie to prosím vpíšte do príslušných kolóniek a odovzdajte najneskôr do 31.3.2017.

Prílohy:

Časové lehoty pre darcov 2%

Postup krokov na poukázanie PO – 1,5%(2%)

Postup krokov pre fyzické osoby,šo si podávajú sami DP

Postup krokov na poukázanie 2% z dane-zamestnanci

DPPOv15

DPPOv15-potvrdenie

DPFOAv15

DPFOAv15-potvrdenie

DPFOBv15

tovateľné

Vyhlasenie_FO_2015_verzia1 staré tlačivo

Veľmi si vážime Vašu pomoc a úprimne Vám ďakujeme.