Členský poplatok na rok 2015/2016 je 25 EUR za osobu, za súrodenca 10 eur.

Vodca každého oddielu upozorní  členov na blížiaci sa čas registrácie, následne členské poplatky vyzbiera.

 

Čo z toho má každý člen hradené?

  • základné úrazové poistenie na každej skautskej akcii na Slovensku i v zahraničí, ktorá sa koná s vedomím skautského vodcu (všetky informácie o poistke a riešení poistných udalostí Vám radi poskytneme na ústredí -ustredie@skauting.sk)
  • 4x ročne časopis určený pre danú vekovú kategóriu (členovia 0 – 11 rokov: Džungľa, členovia 12 – 17 rokov: Skaut, členovia 18+: Médium)
  • zľavy vzťahujúce sa k skautskému preukazu (http://skauting.sk/skauti/ustredie/zlavy-na-skautsky-preukaz/)

Členský skautský preukaz

– je platný len s aktuálnou fotografiou a členskou známkou platnou na príslušný kalendárny rok.