Pár slov o nás

Biele delfíny píšu v bratislavskej Dúbravke, a od roku 2006 spoločne aj v Devínskej Novej Vsi, už vyše 20. rok svojej existencie. Prirodzene, že na počiatku, po obnovení skautingu v roku 1990 to bol len celkom malý (ale v Dúbravke prvý) oddiel nadšených mladých vodkýň a ešte nadšenejších maličkých skautiek. Odvtedy však veľa času ubehlo, veľa klubovní sme vystriedali a vari ako každé spoločenstvo i prežili určitý prirodzený vývoj. Postupne ľudkov pribúdalo i odrastalo, až napokon asi 50-členný oddiel praskal vo švíkoch všetkými tými včielkami, vĺčatami, skautkami i roverkami a musel sa nevyhnutne rozdeliť na niekoľko oddielov. A tak sa pomaly sformoval dnešný 11. skautský zbor.

Po vrchole však nevyhnutne dochádza aj k určitému poklesu. Život zboru bol ovplyvnený aj tým, že došlo k rozdeleniu zboru. V roku 2000 sa zakladajúci oddiel zboru, 11. oddiel skautiek, po viacročných priateľských vzťahoch s 1. oddielom skautov Baden-Powella, rozhodol presídliť do 1. zboru, teda do bratislavského Starého mesta. Biele Delfíny tak prudko omladli i ostareli zároveň. V členstve odrazu prevládli včielky a vĺčatá, vo vedení ubudlo vodcov a radcov. Ale, vraví sa, z núdze cnosť, a tak zmenšenie zboru prispelo k utuženiu vzťahov medzi vodcami a po strate potenciálneho zdroja radcov sme museli siahnuť k „náhradným zdrojom“ – sympatizujúcim rodičom. A tak sa vyvinula spolupráca, ktorou sa dnes hrdíme – rodičia sa úspešne začlenili do vedenia zboru, pomáhajú na tábore i na akciách. A to by ste sa čudovali, ako medzi nás zapadli! Väčšina dokonca má i prezývky!

Postupne sa vystriedali aj ďalšie generácie vodcov a radcov. Od roku 2006 sme sa spojili so 16. zborom Spod Sandbergu z Devínskej Novej Vsi a dnes má skauting v Dúbravke už výrazne zmenenú podobu.

Veríme, že nám to bude aj ďalej fičať a že naše včielky a vlci uspejú na ceste džungľou a rovnako porastú (nielen počtom a vekom) i družiny skautiek a skautov!

Čo a kedy bolo po prvý krát :

– Prvá schôdzka sa konala v stredu, 18.4.1990 v pionierskom dome na Búdkovej ceste v Bratislave. Tu sa začala písať história a súčasnosť 11. zboru Biele delfíny.

– Prvý oddiel – 11. dievčenský oddiel skautiek Biele Delfíny bol založený na prvej schôdzke. Jeho zakladateľmi boli Marcela Fabiánová – Maca, Táňa Kubičárová – Cukrík, Zuzana Kováčová – Zika a Zuzka Antóniová.

– Prvé členky oddielu sa stali Kvetinka a Dráčik.

– Prvá oddielová výprava sa uskutočnila v sobotu 9.6.1990 na Bielych Skalách v kopcoch Dúbravskej Hlavice nad Dúbravkou. Na tejto výprave dal Zelený Štvorlístok, tak trochu záhadná postava, ktorá zasahovala do činnosti oddielu najmä v počiatkoch jeho existencie, meno oddielu a tak vlastne aj zboru Biele Delfíny.

– Prvé družiny vznikli postupne v rokoch 1993 – 1994. Najstaršie členky Tiene, starší nováčikovia Vydry, malé Včielky a vĺčatá Svište.

– Prvá klubovňa oddielu sa nachádzala na ul. Karola Adlera v Dúbravke. Čoskoro ju však musel opustiť a od októbra 1990 sa stretával v Dome detí a mládeže na Pekníkovej ul.. V roku 1993 oddiel získal znovu klubovňu na ul. Karola Adlera 9, neskôr sme sa presťahovali do klubovne na Cabanovej ulici. Jeden čas sme využívali aj priestory Centra voľného času Fontána a chajdu za Iuventou. V roku 2000 sa nám nakoniec podarilo získať terajšiu našu klubovňu v ubytovni Fortuna kde pôsobíme doteraz.

– Prvá viacdňová výprava (trojdňovka) bola výprava do Borinky v dňoch 12. – 14.10.1990.

– Prvý letný tábor Bielych Delfínov sa uskutočnil 13. – 28.7.1991 v Hôrke nad Váhom. Bol to tzv. „Tábor ufrfľaného Stanleyho“, kde oddiel táboril spolu so skautskými oddielmi – 13. a 16. chlapčenský a 12. dievčenský.

– Prvý skautský sľub zložili „delfínčatá“ Tiger, Čoko, Žabriela, Myckej, Smoliarik, Snoopy a Šuflík 22.5.1992 na Dračom Hrádku nad Borinkou.

– Prvý krát ako zbor sme zaregistrovaní od roku 1997 pod vedením brata Alexandra Gregussa – Krókusa. Zbor mal vtedy tri oddiely – vĺčatá, včielky, skautky. Od roku 1998 mal zbor dva oddiely skautiek Biele Tigre a 11.oddiel, oddiel skautov Alexandra Dubčeka a oddiely vĺčat Bieli Vlci a včielok Sedmokrásky.

– Prvý letný tábor po spojení so 16. zborom spod Sandbergu sa uskutočnil v roku 2006 na Kulháni.

– Prvý rok skautovania po spojení so 16. zborom spod Sandbergu z Devínskej Novej Vsi bol rok 2006.

– Prvý zborový pokrik bol „My sme tí a Vy ste iní, tak aby ste vedeli, že pred vami teraz stojí náš zbor Biele delfíny“.

Osobnosti nášho zboru

Poďakovanie predošlému vedeniu a zaslúžilým členom 11.zboru Biele delfíny – vyslovenie poďakovania formou ďakovného listu členom, ktorí nateraz ukončili svoju aktívnu činnosť vo vedení 11. zboru – Katarína Minaričová, Monika Gregussová, Zuzanka Bajcsyová, Katka Porubská, Katka Kresáňová, Alexander Greguss, Ján Hapčo, Jozef Minarič a aj Peterko Bajcsy.

Názov nášho skautského zboru, znak a vlajky

Ako názov zboru vznikol – meno Biele delfíny dal prvému skautskému oddielu Zelený štvorlístok, tak trochu záhadná postava, ktorá zasahovala do činnosti oddielu najmä v počiatkoch jeho existencie, na prvej oddielovej výprave, v sobotu 9.6.1990 na Bielych skalách nad Dúbravkou.

Tak vznikol aj náš znak, kde sú vyobrazené dva Biele delfíny a Zelený Štvorlístok. Tento znak je teraz súčasťou nášivky, vlajok, našej rovnošaty a reprezentuje náš skautský zbor

.