Vyšlapať si chodník k najvyššiemu oceneniu programovej zložky skautingu určite nie je jednoduché, ale ani nemožné! Svojou dôležitosťou je vysoko nad všetkými odborkami, výzvami aj stupňami napredovania, keďže iba ten, kto je statočný, odvážny, vytrvalý a skúsený ako orol je jej hodný. Na cestu na vrchol potrebuješ iba dve veci: vytrvalosť a načasovanie do svojich 20. narodenín.

Pred začatím mysli na to, že pomaly ďalej zájdeš…začni skoro, respektíve už teraz.

 

orli-skaut-630

 

 

Na nášivkovom štíte modrá farba symbolizuje oblohu ako nové obzory, zelená symbolizuje zem.

 

 

Krok 1.

So svojimi radcami by si sa mal práve dostávať Neznámou krajinou. Po nej ťa čaká už iba posledná úroveň skautského chodníka – Stúpanie na vrchol – ktorá ťa dovedie na začiatok plnenia Orlieho skauta.

Krok 2.

Odborkami potrebuješ dokázať svoje zručnosti v podaní prvej pomoci,aplikovaní táborovej skautskej praxi, musíš ukázať, že máš záujem ochraňovať prírodu, si zodpovedný a kultúrny občan. Odborky sú pomerne ešte tá ľahšia časť, keďže ich môžeš robiť so svojou družinou za podpory radcu alebo vodcu.

kultura obcan ochranar pomoc tabornik

Krok 3.

Toto je ten aha-moment keď si uvedomíš, že Orlí skaut je naozaj o krok vyššie ako teorické časti družinoviek, kde sa učíte ako sa zachrániť alebo práve plníte ďalší bod z Neznámej krajiny. Čakajú ťa štyri polročné projekty, do ktorých je zarátané plánovanie, realizácia aj vyhodnotenie. Túto časť prestížneho ocenenia najviac ofrfleš (alebo práve naopak ťa bude najviac baviť),hlavne keď budeš prekonávať časové a organizačné potýčky. Ale ver, že presne kvôli svojej praktickej náplni ti dá najviac a tieto zručnosti určite v budúcnosti oceníš.

Na projektoch stráviš najviac času, preto si pozorne vyber také, ktoré ti budú prinášať radosť aj úžitok. Jeden musíš sám koordinovať a pri zvyšných troch ti stačí, keď sa zapojíš ako aktívny člen. Samozrejme, môžeš byť autorom aj dvoch, troch či všetkých štyroch.

Čo sa týka zamerania, musí byť:

  • jeden EKO – ochrana životného prostredia a tvojho okolia (čistenie potoka, zbieranie odpadkov, vysádzanie rastlín a stromčekov, ničenie nelegálnych skládok – v tomto ti dokonale pomôže TrashOut , …)
  • jeden SKAUTSKÝ – skvalitnenie činnosti tvojho oddielu, zboru, oblasti (skautský ples, etapová hra, skautské dni, motivačné trojdňovky, vzdelávanie akcie, fyzický rozvoj športom..)
  • jeden PRE VEREJNOSŤ – pomoc občanom a vytváranie dobrého mena pre skauting (trhy, koncert, workshopy, deň detí, charitatívne behy, letné kino v parku,…)
  • jeden DOBROVOĽNÝ – akýkoľvek chceš, môže sa opakovať aj jeden z vyššie vymenovaných

Skauta a informácie zo SLSK. Tento článok má slúžiť pre všeobecný prehľad, podrobnejšie kritéria jednotlivých bodov si naštuduj sám alebo s družinou a radcom.