Milí naši členovia, milí rodičia,

 

aj tento rok vás chceme požiadať o zaplatenie príspevku na činnosť nášho skautského zboru. Výška tohto poplatku je pre rok 2018 stanovená na 30€ a je v ňom zahrnutý registračný poplatok do Slovenského skautingu a náklady na fungovanie nášho zboru. Prosíme uhradiť príspevok do 15.1.2018 prevodom na účet.

 

V tomto kalendárnom roku sa menila výška registračného poplatku do organizácie na 12€.

 

Štandardná výška členského príspevku je 30€. To znamená 12€+18€

 

V sume 30€ je zahrnutých 12€ registračného poplatku do Slovenského skautingu a príspevok na fungovanie zboru. Zo sumy 12€ dostanú členovia časopisy podľa svojej vekovej kategórie, sú poistení a majú nárok na vybrané zľavy (ich zoznam je na webe skauting.sk, ale je tam napr.zľavnené ubytovanie v skautskom dome v Banskej Štiavnici).

Zvyšných 18€ zahŕňa:

  • náklady na celoročnú činnosť družín a oddielov (skautské šatky, knižky, nášivky, …),
  • zvýhodnený účastnícky poplatok na vybrané akcie (najčastejším prípadom je preplatenie cestovného zo strany zboru)
  • čiastočné náklady na prenájom priestorov, v ktorých sa družiny stretávajú
  • náklady na materiál na skautské akcie, jeho údržbu a opravy.

 

Znížený členský príspevok 15€ je určený pre:

  • každé ďalšie registrované dieťa v zbore z jednej rodiny
  • aktívnych dobrovoľníkov (radcov, vodcov, členov oddielových rád, …)
  • neaktívnych členov, ktorí sa chcú zaregistrovať

 

údaje k platbe:

Poplatok je 30€ na dieťa. V prípade viacerých detí sa platí za prvé dieťa 30€ a za každého ďalšieho súrodenca iba 15€. V prípade, ak by ste potrebovali rozložiť platbu poplatku na viacero splátok, kontaktujte, prosím, Veve (kontakt je uvedený nižšie).

 

Banka : Poštová banka, a.s.

Číslo účtu : 20161450/6500

IBAN: SK5265000000000020161450

Variabilný symbol: dátum narodenia člena v tvare ddmmrrrr (ak platíte za viac detí, uveďte dátum narodenia najstaršieho)

v informácií pre istotu uveďte aj meno dieťaťa/detí

 

Príspevok treba uhradiť do 25.1.2018

(Ak ste prvý termín nestihli, nebojte sa, doregistrovať sa dá hocikedy počas roku 🙂 )

 

Akékoľvek ďalšie otázky zodpovie Mária Hulmanová – Veve (0903 238 824,