Náplň roveringu tvorí putovanie, cestovanie, objavovanie seba, svojich hodnôt a charakteru. Roveri a roverky si pripravujú náročné projekty, organizujú horské výpravy a expedície do zahraničia. Aktívne sa podieľajú na ochrane prírody a realizujú službu pre miestne komunity. Mladý rover sa vydáva do reálneho sveta objavovať možnosti a príležitosti na sebarealizáciu.

 

 

Roverský pas

Ponúka priestor na realizáciu štyroch rôznych projektov, ktoré si roveri sami vymyslia, pripravia, zrealizujú a nakoniec i zhodnotia s pomocou svojho vodcu. Obsah projektov je ohraničený len roverskou fantáziou, každý však musí zapojiť všetkých roverov tak, aby pomohol rozvinúť v rôznych smeroch ich osobnosť. Roverský pas je založený na spoznávaní civilizácií dnešného sveta spolu s ich kultúrou, hodnotami, ľuďmi a prírodou.

roversky-pas-pasova-knizka-783.thumb_300x300

Roverská cesta

Cesta osobného rozvoja skautov v roverskom veku, ktorej cieľom je naštartovanie samostatného rastu skauta bez potreby ďalšej pomoci tútora. Skaut, ktorý je prijatý na roverskú cestu, je označovaný ako „pútnik na roverskej ceste“. Hlavnými prostriedkami sú osobný vzťah medzi roverom a tútorom, osobný príklad, diskusie, vigílie, dôkazy. Každý z tvorcov Roverskej cesty, ktorí absolvovali Roverskú cestu jej samotným vytvorením, bol pasovaný na rovera, stal sa jedným z prvých tútorov a vytvoril vlastný historický rod s erbom. Absolventi Roverskej cesty sa stávajú členmi rodu svojho tútora a majú právo nosiť nášivku svojho rodu.

 

Rád svetla

Tento program vytvorený Duchovnou radou Slovenského skautingu nie je oficiálne schválený Náčelníctvom SLSK (Slovenský skauting).

Rád Svetla je určený teenagerom, ktorí už v skautingu prežili nejaký ten rôčik – a možno vystúpili až na Vrchol – ale teraz cítia, že sa chcú posunúť niekam ďalej a doterajší skauting, tak, ako ho prežívali, im zrazu pripadá akýsi tesný a nezaujímavý…

 

 

V dávnych dobách sa ľudia delili na urodzených a neurodzených.

Neurodzení, to boli sedliaci, remeselníci, obchodníci,..Mali jedno spoločné: nečakalo sa od nich nič mimoriadne. Žili si svoje životy v poctivej práci a starostlivosti o rodinu, ale to bolo zhruba všetko.

Tí urodzení, a teda šľachtici, to boli ľudia, od ktorých sa očakávalo viac-niečo šľachetné a ušľachtilé. Keď prostí ľudia utekali pred valiacimi sa nepriateľmi a zachraňovali si svoje životy, šľachtici vyrážali do vojny akokoľvek beznádejná sa javila, aby bránili svojho kráľa, ľud…aby radšej hrdinsky zomreli, než by sa zbabelo spreneverili tejto svojej svätej povinnosti!

Rád Svetla je pozvaním medzi šľachtu. Je určený pre všetkých, ktorí majú v srdci túžbu po väčších veciach,než len byť síce skvelým, ale predsa len „pospolitým“ človekom. Cieľom je nájsť zmysel svojho života a spôsob jeho plnohodnotného naplnenia, rozvíjať svoje duchovné, telesné a duševné schopnosti,  naučiť sa spolupráci a vodcovstvu no i mnoho ďalších, ktoré skaut musí dosiahnuť na ceste za hrdinským rytierstvom.

 

ErbRadu 7.101 - ciernozlaty