Symbolickým rámcom programu pre skautov a skautky už nie sú rozprávky, ale objavovanie a dobrodružstvo. Stupne skautského chodníka sú Nováčik, Neznáma krajina a Stúpanie na vrchol. Program už ponúka miernu voľnosť pri výbere úloh a spôsobe formovania zručností jednotlivých skautov a skautiek. Podobne ako u vĺčat, i u skautov odborky dopĺňajú všeobecný záber stupňov napredovania a umožňujú im lepšie poznávať vybrané oblasti a zdokonaľovať sa v nich.

 

 

1

  • Nováčik je nultým stupňom skautského chodníka. Je to vlastne nováčikovská skúška pre začínajúcich skautov. V tomto stupni chlapec či dievča zisťuje, kto je to skaut, aké sú jeho vzory a životné princípy. Zoznamuje sa so skautskou symbolikou, rovnošatou a stupňami skautského chodníka. Mal by ovládať aj najdôležitejšie rady pre život v prírode – viazania 6 skautských uzlov a krížovej väzby, vhodný výstroj do prírody, balenie batoha, KPZ a ošetrenie jednoduchých poranení.

 

 

1 (2)

  • Pri zdolávaní tohto 1. stupňa skautského chodníka budeš s priateľmi poznávať nepoznané teritóriá. Neznámou krajinou nie sú len nové územia, ale aj vesmír, neprebádaný svet vedomostí, tajomné súvislosti, neznámo v tvojom vnútri… Plnenie rôznych cieľov tohto stupňa ťa privedie k objavovaniu nových vecí, rozvíjaniu sily, zdravia a schopnosti prežiť v prírode, zdokonaľovaniu charakteru, upevňovaniu priateľstiev a spolupráce a pátraniu po duchovných hodnotách.

 

 

1 (4)

  • Po prebádaní neznámej krajiny príde čas na zdolanie objavených výšin. Pred tebou sa rysujú končiare a ty postupne prekonávaš prekážky. S priateľmi budeš stúpať na vrchol svojich možností. Vydáš sa hore a vypestuješ si vlastnosti, ktoré potrebuje každý objaviteľ, zálesák, letec či kozmonaut. Bude to náročná, ale zvládnuteľná škola. Vykroč teda na druhý, záverečný stupeň skautského chodníka!