to_2perc_v1-300×111.jpg“ width=“300″ height=“111″ />

Náš skautský zbor sa aj v roku 2014 zaregistroval medzi prijímateľov 2 % z Vašich daní. V uplynulých rokoch sme aj vďaka podpore darcov mohli pripraviť pre našich členov množstvo pravidelných aktivít, ale aj netradičných, zážitkových a vzdelávacích podujatí. Aj v tomto roku môžete rozhodnúť, či našu činnosť podporíte.

Vaše 2% z daní budú použité na:

Podporu  aktivít našich členov

Slovenský skauting a jeho aktivity sú často financované zo zdrojov našich členov a 2% sú jedným z mála externých príjmov pre našu organizáciu. S  vašou podporou dokážeme sprostredkovať náš výchovný program, zmysluplné aktivity, skvelé zážitky, priateľstvá a pozitívne hodnoty ďalším deťom, pre ktoré by boli naše aktivity a program nedostupné.

Medzi naše aktivity okrem pravidelných stretnutí počas týždňa patria aj výlety do prírody, jednodňové alebo celovíkendové. V lete organizujeme dvojtýždňový skautský tábor a pre starších skautov ponúkame aj výlety do zahraničia na medzinárodné skautské stretnutia – jamboree.

Vzdelávanie a podporu mladých lídrov

Slovenský skauting je dobrovoľná organizácia a všetci vedúci vykonávajú svoje funkcie z nadšenia a presvedčenia. Zároveň však dbáme na to, aby všetci čo pracujú s deťmi, prešli školeniami ktoré na prácu s deťmi pripravia.

Zároveň sa snažíme o minimalizáciu nákladov dobrovoľníkov na akcie ktoré organizujú a zabezpečujú. Snažíme sa aj takýmto spôsobom motivovať mladých dobrovoľníkov k ďalšej činnosti, lebo práve na nich stojí naša organizácia.

Materiálne zabezpečenie celoročnej činnosti

Medzi naše najnákladnejšie aktivity patrí letný skautský stanový tábor. Ten je náročný ako na organizáciu, tak aj materiál. Stany, hangáre, stoly, náradie atď. Na to aby sme mohli takéto tábory realizovať musíme vynakladať veľké úsilie ako personálne a tak aj finančné. Napriek tomu veríme, že čas, ktorý strávia deti v prírode je nenahraditeľný a ponúka im neopakovateľné zážitky.

 

Ak ste zamestnancami, tak prosíme, aby ste postupovali podľa pokynov pre zamestnancov, ak ste podnikatelia – FO alebo PO, tak kolónky pre darovanie 2 % sú už priamo v daňových priznaniach.

Do nich treba len správne vyplniť tieto údaje:

IČO : 31795218

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno : Slovenský skauting, 11. zbor Biele Delfíny Bratislava

Sídlo:

Ulica: Homolova

číslo: 19

PSČ: 841 02

Obec: Bratislava

 

Veľmi si vážime Vašu pomoc a úprimne Vám ďakujeme.

prílohy:

Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-FO-typ-A__2014

Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-FO-typ-B__2014

Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-PO__2014

Postup krokov na pouk 2% pre fyzické osoby

Postup krokov na pouk 2%-zamestnanci

Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov-2014

Poucenie DP FO typ A

Poučenie DP FO typ B

Poučenie DP PO 2014

vyhlasenie_2perc_2014 zamestnanec