Po novom sa Slovenský skauting zapojil do medzinárodného projektu v oblasti globálneho vzdelávania, ktorý bude prebiehať od roku 2015 do roku 2017 v rámci Európskeho roku rozvoja.

globalne-vzdelavanie-loga

 

Skautskí radcovia a vodcovia sa po prípravných seminároch a vzdelávacích kurzoch budú snažiť zapojiť členov svojich oddielov a družín do tém ako znižovanie chudoby, riešenie konfliktov, vzájomná rovnosť a previazanosť, udržateľný rozvoj, ľudské práva a sociálna spravodlivosť. Podporené budú aj dobrovoľné aktivity družín a oddielov, ktoré budú súvisieť s globálnymi témami.

Okrem nás sa do projektu zapojili aj skauti z Grécka, Slovinska, Česka, Nemecka, Poľska a Veľkej Británie.

 

*zdroj: Slovenský skauting