Na základe viacerých podnetov a šírenia poloprávd a neprávd sa rozhodlo vedenie zboru, rozumej zborová rada, vyjadriť a napísať oficiálne stanovisko k personálnej zmene na poste vedúceho chlapčenského skautského oddielu.

Týmto vyhlásením chceme predísť najmä rôznym špekuláciám, ktorými sme čoraz častejšie konfrontovaní a je nimi poškodzované dobré meno 11. zboru, ako aj meno bývalého vedúceho oddielu Petra Šalíka.

V prvom rade sa vedenie zboru absolútne dištancuje od tvrdenia, že by bol Peter Šalík, Štupel, poslaný domov z letného tábora ,či bola nejako inak drasticky ukončená jeho činnosť na tábore. Peter Šalík informoval o svojom odchode z letného tábora vtedajšie vedenie tábora a ako dôvod udal osobné záležitosti. Vedeniu tábora neprislúcha vyšetrovať motiváciu dobrovoľníkov pri odchode z tábora pokiaľ sú to ich osobné dôvody a rešpektuje ich súkromie. Štupeľ odišiel z tábora dobrovoľne z vlastnej iniciatívy.

Vedenie 11. zboru sa dištancuje od tvrdenia, že Peter Šalík bol odvolaný z postu vedúceho oddielu. Je pravda, že na podnet zborového ekonóma, rodičov, vedenia lesnej školy Baobab a aj ostatných vedúcich dostal zoznam vecí, ktoré treba v rámci oddielu zlepšiť a pracovať na nich, ale celá diskusia bola vedená konštruktívne, aby došlo k náprave nedostatkov. V rámci 11. zboru nedošlo k žiadnym procesom, ktoré by viedli k odvolaniu aktívneho vedúceho a ktoré presne definujú stanovy a organizačný poriadok Slovenského skautingu. Tvrdenie o odvolaní Štupla z postu vedúceho oddielu vrhá na jeho činnosť v zbore zlé meno a poškodzuje ho . Štupel informoval o svojom odchode z postu vedúceho oddielu ešte pred začatím letného tábora a ako svoje dôvody uviedol, že sa chce prioritne venovať hudbe a skupine v ktorej pôsobí.

Vedenie zboru popiera, že by bol Peter Šalík vylúčený z organizácie na základe nejakého správneho konania voči nemu. Jeho členstvo v Slovenskom skautingu , 11. zbore Biele Delfíny, bolo ukončené ku dňu 31. 1.2014 tým, že neobnovil svoju registráciu a tým pádom prestal byť naším členom. Avšak veríme, že skautské ideály si ponesie naďalej a ostane v kontakt so zborom. Štupel sa môže registrovať opätovne v 11. zbore kedy bude chcieť, alebo v ktorom koľ vek inom zbore v Bratislave alebo na Slovensku. 11. zbor voči tomu nebude namietať.

11. zbor odmieta tvrdenia o poslaní Štupla domov z tábora, zbavenia ho vedenia oddielu alebo jeho vylúčení zo zboru.

Novým vedúcim 16. oddielu sa stal Ján Rábek, ktorý toto menovanie prijal najmä z pohľadu, že jeho prioritou bude pripraviť nové vedenie oddielu na prevzatie zodpovednosti za jeho ďalšiu činnosť.