Ako každý rok, aj tento sme si pripravili pre všetkých našich podporovateľov výročnú správu. Rok 2018 bol pre nás skvelý. Uskutočnili sme super letný tábor, pokračovali sme v zväčšovaní našej členskej základne a podarilo sa nám obnoviť značnú časť táborníckeho materiálu.

 

Vo výročnej správe si môžete prečítať zhodnotenia roku 2018 z pohľadu jednotlivých oddielov, niečo o nasej histórii aj to ako sme sa popasovali s finančnými záležitosťami. Musím povedať, že v tomto smere sme nemali problém, najmä vďaka Vám a 2%, ktoré nám každý rok darujete. Sú pre nás naozaj jeden z najdôležitejších zdrojov. Viacej o 2% si môžete prečítať TU.

 

Výročná správa za rok 2018 na stiahnutie (.pdf) :VS BD 2018 verzia na web

 

Vytlačenú verziu výročnej správy pripravíme na začiatku apríla a bude dostupná v obmedzenom počte v našich klubovniach u oddielových vodcov.

 

Ako som aj v príhovore zborového vodcu napísal, veľká vďaka patrí každému činovníkovi a priaznivcovi zboru, pomáhate nám robiť skauting najlepšie ako vieme. Ďakujeme aj Peti Lacovej a všetkým oddielovým vodcom za vytvorenie tejto výročky.

 

Deniz Oydasik
zborový vodca