b0c383403cc8cc761d6a83fc2b499884

1.ROVERWAY 2016 – Si rover nad 16 rokov? Na Roverway zažiješ dobrodružné putovanie v skupinách po Francúzsku s aktivitami pre miestny rozvoj. Na konci sa všetci európski roveri a rangers stretnú na jednom mieste, kde ich čaká bohatý program. Nájdi si na Facebooku aj slovenský kontingent!
http://www.roverway2016.org/en/ http://skaut.sk/zahranicie/7351/rw2016/

2.Stredoeurópske jamboree 2016 – Tentokrát v Poľsku! Asi každý vie, čo sa za slovom jamboree skrýva. Nesmieš chýbať od 4. až 14. augusta 2016 vo Wroclawe!
https://www.facebook.com/cej2016

3. WATRA 2015 – Od 14.-23.augusta! Pre všetkých 16-25ročných, ktorý chcú zažiť skautské leto táborením, turistikou a akčnými hrami s medzinárodnými skautami. Svojou organizáciou a priebehom sa veľmi podobá Roverway.
http://watra.zhp.pl/scouts/ a international@skauting.sk