Milí členovia 11. zboru Biele Delfíny,

je nám potešením Vás všetkých po dlhšom čase pozvať na zborovú akciu.
10.12.2022 sa budú v našej skautskej klubovni v budove Fortuna na Agátovej 1/A konať Zborové Vianoce v spojení so zborovým zhromaždením.

Zborové Vianoce sú pre Delfínov už tradičná zborová akcia, ku ktorej sa po vynútenej prestávke opäť radi vraciame. V sviatočnej nálade sa stretneme ako jedna veľká skautská rodina a vymeníme si zážitky a príhody pri vianočnom stromčeku a tónoch príjemnej hudby. Oprášime spomienky na tábor a iné akcie, ktoré sme spoločne zažili počas roku a budeme mať možnosť lepšie sa spoznať aj s delfínmi z iných oddielov.
Budeme mať prichystaný program pre všetky vekové kategórie, stolové a spoločenské hry, vianočné pečivo a chrumky, ktoré si donesieme a pod stromček si darujeme darčeky štýlom: prines darček – zober si darček.
( darček môže byť nejaká drobnostička alebo niečo malé, čo poteší – polož ho pre niekoho pod stromček a zober si darček, ktorý tam pre náhodného delfína zanechal niekto iný )

Zároveň sa bude konať aj zborové zhromaždenie, ktorého úlohou je zvoliť zborového vodcu, zástupcov zborového vodcu a členov zborovej rady na nasledujúce 3-ročné obdobie.
Úlohy, povinnosti a práva zborového zhromaždenia ako aj jeho priebeh sú popísané v Organizačnom poriadku SLSK: Organizačný poriadok Slovenského skautingu – Slovenský skauting , kapitoly č. 1 a 9.
Oprávnenie hlasovať majú volení členovia zborovej rady, delegáti za oddiely združené v zbore, pričom oddiel má právo na jedného delegáta za každých 10 registrovaných členov v oddiele 3 mesiace pred konaním zborovej schôdze. Prvým delegátom za oddiel je jeho vodca (vedúci).
Počet delegátov
11. oddiel vĺčat Bieli Vlci: 2
16. oddiel skautov Svište: 1
2. oddiel vodných skautov Kontiki: 3
21. roverský kmeň Pegas: 1
3. koedukovaný oddiel Eldorado: 3
6. oddiel skautiek Esá: 1
8. koedukovaný oddiel Carrigo: 2
Aby bolo zborové zhromaždenie uznášaniaschopné, musí byť prítomných aspoň polovica oprávnených delegátov.
Kandidátku na volené funkcie je možné poslať na mail: