Milí rodičia, členovia a priatelia 11. zboru,

aj v tomto roku nám môžete pomôcť v našej snahe vytvárať kvalitný skautský program. Vďaka Vašim 2% z dane vieme vykonávať našu skautskú činnosť najlepšie ako vieme. Pomáhajú nám platiť nájom za naše klubovne, vylepšovať tábornícke vybavenie, nakupovať vzdelávacie materiály a posielať našich členov na vzdelávacie kurzy ako Radcovský kurz, Leaderská a Vodcovská škola.

Aj rok 2021 sme vďaka Vám zvládli organizovať po ročnej prestávke Letný tábor, ktorý sa nám pekne vydaril. Tiež sme mohli postupne opäť začínať s prezenčnou činnosťou, v ktorej dúfame, že budeme môcť pokračovať čo najdlhšie. Preto sa na vás obraciame s prosbou o pomoc. Darujte nám 2% s vašich daní a my sa budeme snažiť robiť skauting čo najlepšie.

Ako na to?

Odporúčame postupovať podľa návodu na stránke rozhodni.sk .

  • 31.3.2022 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické / právnické osoby
  • 30.4.2022 – posledný termín na darovanie 2% pre zamestnancov

Som zamestnanec – daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ:

  • vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je dostupné tu: ODKAZ
  • K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania (dostupné aj tu) a podáte  ho do 30. apríla príslušného roka osobne alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad alebo daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu.

Tlačivá potrebné na darovanie 2% pre fyzické osoby: ( na stiahnutie):
Vyhlásenie na poukázanie podielu zo zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní z dani z príjmov.

Informácie o prijímateľovi :
IČO: 31795218
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno/názov: Slovenský skauting, 11. zbor Biele Delfíny
Sídlo – ulica: Homolova
Súpisné/orientačné číslo: 2166/19
PSČ: 84102 ( pozor IČO sa zarovnáva sprava)
Obec: Bratislava

Váš dar – naša činnosť. Ďakujeme, že nám pomáhate robiť skauting ešte lepšie.

za 11.zbor Biele Delfíny

Deniz Oydasik – Nabu

vodca zboru

domovenka