Vyššie je znenie oznamu, ktorý sme povinný uverejniť na našej stránke a pri vstupe do našich klubovní. Týka sa účastníkov družinových stretnutí v priestoroch našich klubovní. Ďakujeme za pomoc pri dodržiavaní opatrení.