Tento článok je postupne dopĺňaný o ďalšie informácie…

Vzdelávanie je podstatná časť skautingu a osobne si myslím, že jedna z jeho najlepších. Existuje naozaj veľa kurzov a škôl, z ktorých si vyberie naozaj každý a ich kvalita je skutočne na vysokej úrovni nezávisle od výberu. Vzdelávaniu v SLSK sa venujú vášniví a vzdelaní ľudia zo všetkých sfér dobrovoľného a profesionálneho života.
V zbore Biele Delfíny podporujeme našich členov v tom, aby získavali dôležité skúsenosti a schopnosti, a aktívne sa sami angažujeme v niekoľkých vzdelávacích tímoch. Tu sa budeme snažiť ponúknuť náhľad do možností vzdelávania v roku 2022, ktoré ti skauting ponúka.
Ako funguje dotácia zboru na vzdelávanie členov? Jednoducho sa prihlásiš na kurz alebo školu, ktorá sa ti páči. Zaplatíš príslušný poplatok a keď kurz / školu úspešne absolvuješ, zbor ti poplatok preplatí. Spýtaj sa na to svojho oddielového vodcu a neváhaj, nikde sa netvoria lepšia priateľstvá a zážitky a vo vzdelávaní SLSK.

O systéme vzdelávania v Slovenskom skautingu, štruktúre a hodnostiach sa dočítate aj na stránke skauting.sk tu: Čím je výnimočné vzdelávanie v Slovenskom skautingu – Slovenský skauting

Kurzy prvej pomoci:

V skautingu sa najviac využijú 8 a 33 hodinové kurzy prvej pomoci, ktoré by určite mal mať zvládnuté každý vedúci. Niekedy sú v ponuke aj kurzy napríklad so zameraním na pomoc vo vode a pod.

SAZ – Skautská akadémia záchrany
Adresa: SAZ – Skautská akadémia záchrany | Facebook

Aktuálne nemá vypísaný termín na kurz. Kurzy sa zvyčajne otvárajú pred a po tábore a podľa dopytu. Ceny býva 50 euro za 33 hodinový kurz.

Slovenský červený kríž:
Adresa: to (redcross.sk)

Veľa skautov chodí na kvalitné kurzy prvej pomoci priamo ku SČK. Na termíny kurzov sa treba informovať priamo u nich, cez email alebo tel. číslo.

Radcovské kurzy:

Podmienky prijatia:

 • Radcovský kurz je určený súčasným alebo potenciálnym radcom či zástupcom radcov, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky ku dňu začatia kurzu:
  • vek 14+
  • splnený Nováčik
  • zložený skautský sľub
  • odporúčanie oddielového vodcu
  • účastníci musia byť registrovaní členovia Slovenského skautingu  
 • Výnimku z týchto podmienok môže vydať oblastný inštruktor po dohode s vodcom vzdelávacieho tímu.
 • Vzdelávací tím organizujúci radcovský kurz rozhoduje s konečnou platnosťou o prijatí/neprijatí účastníka na radcovský kurz.

ROLL:
Adresa: ROLL Bratislava | Facebook

ROLL zatiaľ nemá zverejnené informácie o ročníku 2022.

RO(C)K:
Adresa: ROcK – radcovský oblastný kurz | Facebook

Dátumy víkendov:
1. víkend – Kračún: 11.-13.03.2022
2. víkend – Hájik: 08.-10.04.2022
3. víkend – Vajano: 29.04.-01.05.2022
4. víkend – Dožinky: 20.-22.05.2022
Cesta za poznaním 18.06.2022

Cena kurzu: 55 eur

Toto musia naši účastníci ovládať ešte pred príchodom na kurz:
Skautská prax – uzly, práca s náradím, zakladanie ohňa – podľa Nováčika
História – svetová aj slovenská – podľa Nováčika
Sľub a zákon – vedieť vysvetliť jednotlivé body

Link na prihlášku na FolkRo(c)k: (prihlásiť sa dá do 6.2.2022, po skončení prihlasovania ti pošlú info o prijatí/neprijatí) https://forms.gle/QGmsi9hvXHCqmsur6

Lídersko-rangerské školy:

Podmienky prijatia na LRŠ:
a) vek 15+
b) splnený Nováčik, 2 skautské odborky a 1 skautská výzva
c) zložený skautský sľub
d) odporúčanie oddielového vodcu
Výnimku z týchto podmienok môže vydať predseda RpV po dohode s vodcom vzdelávacieho tímu.

LRŠ Vulkán:
Adresa: LRŠ Vulkán | Nechaj sa viesť ohňom! (skauting.sk)

Vulkán zatiaľ nezverejnil informácie o ročníku 2022.

LRŠ Equilibrium:
Adresa: Home – LRŠ Equilibrium (skauting.sk)

Equilibrium začala už v roku 2013 ako LRŠ pre podtatranskú skautskú oblasť, dnes a však môžu chváliť absolventmi z celého Slovenska.

Dátumy:
Múdrosť 1.-3. Apríla
Krása: 13.-15. Mája
Sila: 24.-29. Augusta
Láska: 30. Septembra – 2. Októbra

Prihlásiť sa dá do 25.2.2022.
Prihláška: Ročník 2022 – LRŠ Equilibrium (skauting.sk)

LRŠ Stromorast:
Adresa: Stromorast – Líderská rangerská škola (skauting.sk)

Vitaj pútnik. Chceš vykročiť na cestu? Kúsok ďalej, na rázcestí, ťa čaká pár duší, ktoré by ťa rady sprevádzali. Tichom, s pokojom na dobrodružnej ceste tvojej. Takto víta na svojej líderskej rangerskej škole tím Stromorastu. Nesľubujú jednoduchú cestu, ale ponúkajú pomoc pri prvých krokoch svetom lídrov. S ochotou ti odovzdajú to, čo bolo dané im. Vedia, že aj ty ich máš čo naučiť. A v tom sa skrýva to čaro. Byť tu pre seba navzájom.

Dátumy:
Zem | 27. – 29. máj 2022
Voda | 24. jún – 26. jún 2022
Oheň | 26. – 31. august 2022
Vzduch | 7. – 9. október 2022

Prihlásiť sa dá do 31.3.2022.
Prihláška: Registrácia – Stromorast (skauting.sk)

Vodcovské lesné školy:

Podmienky na prijatia na VLŠ:

 • vek 18 rokov
 • splnený Nováčik, 2 skautské odborky a 1 skautská výzva
 • zložený skautský sľub
 • udelená hodnosť radca alebo líder
 • odporúčanie zborového vodcu, oblastného vodcu alebo oblastného inštruktora
 • výpis registra trestov k nahliadnutiu

VLŠ Planéta
Adresa: https://www.vlsplaneta.sk/

Termíny v roku 2022:
➔ Sírius: 5.5. – 8.5. 2022
➔ Južný kríž: 18.8. – 31.8. 2022
➔ Univerzum: 2.12. – 4.12. 2022

Na VLŠ Planéta sa symbolický rámec nemení. Od jej prvého ročníka je ním skauting ako taký. Samozrejme, že ako účastník zažiješ aj hry, kde si vyskúšaš vybrať sa do sveta fantázie. Vyrobíš si kostým z alobalu. Stretneš sa s manažérkou slávnej kapely. Uvidíš úžasný kotrmelec Jamesa Bonda. Na hviezdy sa pozrieš úplne zblízka. Každý večer sa končí gilwellským kruhom. Skauting vo svojej mnohorakosti je pre tím planéty nevyčerpateľným zdrojom inšpirácií a nápadov.

Prihlásiť sa dá do 28.2.2022
Prihláška: Prihláška na 6. ročník VLŠ Planéta (2022) (google.com)

SELŠ:
Adresa: SELŠ 2022 – SELŠ (sels.sk)

V SELŠ sa zameriavajú:

 • na tvorbu komunity
 • osobnostný rast a získavanie návykov
 • tímovú prácu v SELŠ rodoch
 • ekumenické poznávanie
 • na „zatiahnutie na hlbinu“ a nájdenie túžob svojho srdca

Dátumy:

Dátumy prvých dvoch víkendov, letnej časti a záverečných skúšok sú už dané. Miesta sa dozvieš postupne samostatne pred každou časťou. V závislosti od epidemiologickej situácie je možné, že časť lesnej školy bude realizovaná dištančne. Podrobné informácie dostanú včas vybraní uchádzači.

Suchár 29.apríl-1. máj 2022
Snežienka 2.-5. jún 2022
Rybolov 3.-14. august 2022
Zrenie 14.-16. október 2022

Prihlásiť sa dá do: 22.2.2022
Prihláška: Prihláška SELŠ 2022 – SELŠ (sels.sk)

VLŠ Safari
Adresa: Domov – Safari.skauting.sk

Aktuálne prebieha ročník. Prihlasovanie na najbližší ročník sa spustí niekedy počas tohto roka.

Iné kurzy:

Kurzy zamerané na znalosti mimo klasického skautského vzdelávacieho systému sú zhrnuté tu. Je možné že takýto kurz zbor neprepláca v celom rozsahu ale je aj možné, že áno, takže sa treba spýtať svojho oddielového vodcu.

Roverský Outdoorový Kurz:
Adresa: Roveský Outdoorový Kurz – Roverský Outdoorový Kurz (skauting.sk)

ROK ponúka počas roka viacero rôznych kurzov, napríklad aj lezenie. Teraz majú v ponuke termín na kurz Lavíny A prípadne Lavíny B ( ten je pre skúsených). Na tomto kurze ťa naučia rýchlu a efektívnu lavínovú záchranu spojenú s prvou pomocou.

Dátumy: 25. – 27. februára 2022

Prihláška: Lavíny A – Roverský Outdoorový Kurz (skauting.sk)

Ďalšie zaujímavé informácie o vzdelávaní sa v SLSK:

Systém vzdelávania a hodnosti: Systém vzdelávania – Slovenský skauting

Akreditované vzdelávanie v SLSK: tované vzdelávanie – Slovenský skauting

Rada pre vzdelávanie: Rada pre vzdelávanie – Slovenský skauting

O vzdelávaní v čase pandémie COVID-19: Vzdelávanie v čase pandémie – Slovenský skauting

Tento článok je postupne dopĺňaný o ďalšie informácie…