Aby si sa nestratil(a) hneď na začiatku, najprv si povieme, čo tento deň znamená.

 • V roku 1926 sa počas štvrtej svetovej skautskej konferencie rozhodlo, že skautky z celého sveta budú mať jeden špeciálny deň v roku na oslavovanie. Pomenovali ho Deň sesterstva.
 • Deň sesterstva bol vytvorený, aby skautky mohli spoločne vyjadriť vďaku a uznanie nášmu svetovému hnutiu.
 • Pre tento deň sa vybral dátum 22. február, keďže vtedy má narodeniny zakladateľ skautingu Baden-Powell a aj jeho manželka Olave, ktorá viedla dievčenský skauting.

2015_wtd_banner_650x280logo-wtd-2015-small

Deň sesterstva teda oslavujú skautky, presnejšie členky WAGGGS. Určite vieš, že táto svetová asociácia má svoje zastúpenie v Organizácii spojených národov (OSN). Na zasadnutí v roku 2000 sa OSN dohodla na ôsmych rozvojových cieľoch tisícročia, ktoré majú byť splnené do roku 2015. Medzi tieto ciele patrí napríklad odstránenie chudoby a hladu, zníženie počtu úmrtí novorodencov, boj proti HIV, AIDS, malárii a iným chorobám, zachovanie životného prostredia a ďalšie.

Tohtoročná téma sa viaže k ôsmemu rozvojovému cieľu tisícročia – Vytvorenie globálneho partnerstva pre rozvoj. 

Desať miliónov skautiek si vytvára partnerstvá pre spoluprácu a spoločnú pomoc na lokálnej (malé skupinky), národnej (organizácia v štáte), regionálnej (združenie skautiek z viacerých krajín) a globálnej úrovni (napríklad WAGGGS v spolupráci s OSN).

Ako môžete osláviť svetové partnerstvo ako družina alebo oddiel?

Každý rok je pripravený celý set aktivít pre rôzne vekové kategórie. Predstavíme pár zaujímavých a ľahkých na zrealizovanie:

1. Ku Deň sesterstva si dievčenské oddiely z rôznych krajín pravidelne posielajú listy alebo pohľadnice. Vyberte si krajinu a vytvorte pohľadnicu, plagát alebo krátky list pre tamojšie skautky.

2. Pri tejto príležitosti sa aktívne zapájajú štyri svetové skautské centrá. Každé vyhlásilo jednu aktivitu, pri ktorej sa ako skupina odfoťte/natočte a potom výsledok zdieľajte na sociálnych médiách príslušného svetového centra a WAGGGS! Je to zároveň aj pekný spôsob ako sa zviditeľniť a zapojiť do online medzinárodného skautingu.

Our Cabana (Mexiko)- Mexiko je známe pre mnohé nástenné maľby, pestro-namaľované steny a „nástenných“ maliarov.

Vytvorte pomocou farebného oblečenia, rôznych póz a všetkého čo je okolo vás živú žiarivofarebnú nástennú maľbu. Buďte kreatívni a nech je to veselé!

Mali by ste vyzerať asi takto:

Mexican-MuralMural

 

Pax Lodge (Londýn)- Snažte sa čo najkreatívnejšie vyhláskovať  názov PAX LODGE. Či už to budú písmenká zložené z tiel alebo zaujímavé video, je na vás.

Our Chalet (Švajčiarsko)- Vytvorte najvyššiu horu, akú len dokážete, použitím len všetkých prítomných.

Sangam (India)- 16. októbra 2015 oslávi Sangam svoje 49. narodeniny. To znamená, že budúci rok bude špeciálny – okrúhle päťdesiate! V tomto centre je tradíciou spievať návštevníkom´Happy Birthday´ v čo najviac možných jazykoch za čo najväčšieho hluku: hrkot a štrngot inštrumentov, kuchynského riadu, gongov. Teraz je rad na vás natočiť čo najhlučnejší ´Happy Birthday´ pre Sangam.

3. Vyberte si individuálne jednu vec , ktorá pre vás symbolizuje dievčenský skauting. Prezentujte svoj objekt skupine.

4. Na vytváranie kvalitných partnerstiev treba dobre rozvinuté komunikačné schopnosti. Je čas pretestovať tie vaše! Potrebujete šatky, lano/pevný špagát a niekoľko tímov.

 • Každý tím pred seba položí kruh zo špagátu a jeho členovia sa postavia k  vonkajšej strane.
 • Po zaviazaní šatky na očiach sa všetci presunú do vnútornej strany kruhu a špagát sa zdvihne do výšky hrude.
 • Radca každé kolo zakričí jeden  tvar (štvorec, trojuholník, šesťuholník, hviezda, dom,…). Tímy majú 1-2 minúty na vytvorenie tohto tvaru. Po zakričaní „STOP“ musí každá skupina opatrne položiť ich tvar na zem a vyjsť z neho von.
 •  Každé kolo získava jeden bod tím s najpresnejším tvarom.

5. Ďalšia aktivita sa taktiež zameriava na spoluprácu.

 • Všetci sa postavia do kruhu tesne vedľa seba, rameno pri ramene.
 • Otočka doprava o 90 stupňov. Pred sebou vidíš chrbát toho napravo. Polož si ruky na jeho ramená.
 • Radca odratáva 3…2…1…Vtedy si každý pomaly sadne na kolená osoby, ktorá stojí za ním.
 • Ak cítite, že „sediaci kruh“ je silný, skúste kráčať dopredu. Najlepšia metóda je synchronizované „pravá, ľavá“.

6. Aktivita veľmi jednoduchá, pri ktorej treba veľa kreativity a spolupráce. Úloha: vytvorte najdlhšiu šnúru, a to z hocičoho!

 

Samozrejme, že oddielový alebo akýkoľvek program ku Dňu sesterstva nie je podmienený oficiálnym aktivitovým balíčkom. Fantázii sa medze nekladú.

Aký má na teba ako na mladého človeka dopad hlavná téma globálneho partnerstva pre rozvoj?

V dnešnej dobe tvoria mladí 1/4 svetovej populácie. Častokrát nemajú prístup ku vzdelaniu ani informáciám, majú malý vplyv na svoju komunitu a stáva sa, že sú prehliadnutí pri vytváraní národných aj medzinárodných rozvojových plánoch.

Keby boli splnené všetky ich základné potreby, boli by dôležitým zdrojom nápadov pre riešenie globálnych problémov. 60% mladých ľudí je skutočne motivovaných zmeniť svet.

Sú doma v technológiách. Sú konzumenti, poznajú neférové obchodné pravidlá a majú na to posilniť ekonomiku. Sú inovátori, vedia že jedine spolupráca ich dovedie ku kreatívnym a efektívnym výsledkom. Sú perfektní partneri.

Preto je tohtoročnou témou globálne partnerstvo, nech je mladá generácia pripravená na vzájomnú budúcu spoluprácu celého sveta pre dobro všetkých.

 

Pekný Deň sesterstva!