Tento tweet vyvoval zvedavosť, ako to prebiehalo na vôbec prvom skautskom tábore vo svete, a ako to teda vyzerá na ostrove Brownsea vo Veľkej Británii, kde sa konal.

euroscout brownseaKlikni na obrázok!

Poďme sa na to pozrieť bližšie. Tábor bol od 31. júla do 9.augusta 1907. Pre Badena Powella znamenal hlavne experiment  jeho nápadov v knihe „Skauting pre chlapcov“. Prečo si na to vybral práve Brownsea? Už vtedy bol verejne známa osobnosť, a preto sa rozhodol urobiť svoj prvý tábor na  izolovanom a ľuďmi ťažko dosiahnuteľnom mieste, aby si novinári z 10-dňovej skúšky skautingu neurobili článok na titulku.

B-P poznal tento ostrov už od čias, keď chodil na more so svojimi bratmi. Potom ako sa v máji 1907 spoznal na rybárskych prázdninách v Írsku s Charles van Raalteovcami, prijal  pozvánku navštíviť ich rezidenciu na jeho obľúbenom ostrove. Tí mu neskôr udelili povolenie zorganizovať tu prvý skautský tábor.

brownsea camp

 

Klikni na obrázok! (zelená znázorňuje polohu táboriska).

 

 

Zúčastniť sa mohol každý chlapec bez ohľadu na sociálnu vrstvu – medzi 20 účastníkmi od 10 do 17 rokov boli žiaci súkromných a vojenských škôl, členovia mládežníckej kresťanskej organizácie Boys´ Brigade (v ktorej bol Bí-Pí veľmi aktívny a vytvoril z ich členov aj prvé skautské družiny) a 9-ročný synovec. Je dôležité poznamenať, že sa ešte nenazývali skauti.

Chlapci nosili zelené kaki šatky a mosadzné fleur – de – lis odznaky. Na ľavom ramene nosili farebnú stužku podľa toho, do akej patroly boli pridelení – Vlci, Havrani, Býci alebo Hvizdáky. Po zložení skúšok z uzlov, stopovania a vlajok mohli nosiť pod fleur – de – lisom ďalší mosadzný odznak s nápisom „Buď pripravený“.

scout-2a scout-3a

Rozloženie táboriska bolo podobné tým súčasným. Každá patrola spala vo vojenskom stane podobnému zmenšenému típí, poľná krytá kuchyňa a veľký hangár na spoločenské večery alebo úkryt pred dažďom.

 

Ako prebiehal program?

Každý deň sa niesol v inej téme, napríklad táborenie (oheň,varenie,uzly, stavanie prístreškov a lodiek,vynaliezavosť pri táborení), pozorovanie (značky, orientačné body, cvičenie zraku, stopovanie), práca s drevom, rytierskosť (česť, rytiersky zákon, obetavosť, odvaha, hospodárnosť), záchrana života, patriotizmus (koloniálna geografia, história a skutky britskej ríše, námorníctvo a armáda,strelectvo, povinnosti občanov). Samozrejme, že veľká časť programu pozostávala z kolektívnych športov, súťaží a večerného táboráku.

771472_origb_p_in_brownsea

6:00 – BP trúbi na roh, vetrajú sa stany, podáva sa mlieko a keksíky

6:30 – rozcvička

7:00 – predstavenie programu na dnešný deň

7:30 – upratovanie táboriska

7:55 – nástup, modlitba a raňajky

9:00 – skautská prax

12:00 – kúpanie (vodné hry a loďkovanie)

12:30 – obed

13:00 – 14:15 – oddych

14:30 – skautská prax

17:00 – pitie čaju (britská tradícia „čaj o piatej“)

18:00 – táborové hry

20:00 – večera

20:15 – rozprávanie historiek pri ohni a spievanie, krátke cvičenia (napríklad dýchacie)

21.15 – modlitba

21:30 – čas ísť spať

Deň bol presne časovo rozplánovaný. V noci fungoval tradičný systém hliadok. Baden Powell sa snažil aplikovať dovtedy nepoužívanú vzdelávaciu metódu – večer pri ohni bola predstavená téma a jej krátke vysvetlenie,  ktorá sa na druhý deň učila počas času vyhradeného na skautskú prax. Aby si bol B-P istí, že chlapci zručnosti naozaj pochytili, poobede začlenil aktivity a súťaže zamerané na ich precvičenie.

Skúsenosti a hodnoty nadobudnuté počas 10 dní  s Badenom Powellom účastníci šírili ďalej vo svojich životoch podľa skautského zákona, zakladajúc tak pevnú bázu svetového skautingu.

 

Brownsea Island dnes…

Dodnes sa ostrov používa pre skautské tábory, skauti sú jediní ľudia, ktorí tu môžu  kempovať . Na pre nich vyhradené miesto sa zmestí až 400 táborníkov + v areáli sa nachádza obchod so skautskými suvenírmi.

382946705

OLYMPUS DIGITAL CAMERA    súčasné miesto pre skautské táborenie

BPbust  pamiatka Badenovi Powellovi

trading vlajkový stožiar a obchod na táborisku

 

 

Zdroje: Sixth of Meadowvale ScoutsThe Scouting PagesArizona Scouting MuseumObrázokObrázokObrázok