Najznámejší heraldický* symbol používa celé skautské hnutie, no len málokto vie, kde je jeho pôvod.

To, čo označujeme v skautskej symbolike ako ľaliu na modrom trojlístku, je v skutočnosti kvet kosatca (v heraldike sa totiž nazýva heraldická ľalia, čo spôsobilo celkom veľký chaos). Vidíte tu podobnosť medzi znakmi? Skautská ľalia je ten istý symbol, je to ten istý štylizovaný kvet kosatca. 

 

2000px-Fleur-de-lis-fill.svglalia1

 

Tri vzpriamené lístky kosatca (takzvaný fleur-de-lis symbol) predstavujú vieru, chrabrosť a múdrosť.  Tri listy ľalie predstavujú tri body skautského sľubu.

Ako sa kosatec dostal do skautského hnutia?

Najznámejšie sú dve verzie pôvodu tohto znaku, každá je z iného zdroja.

1) Písal sa rok 496 n.l. Prvý francúzsky kresťanský kráľ Chlodovik I. sa v boji proti Alamanom ocitol v jame levovej. So svojou malou skupinkou stál obkľúčený, z jednej strany nepriateľské vojsko a z druhej strany rieka Rýn. Vtom si niekto všimne žltý kvet – kosatec žltý, ktorý rastie iba v plytkých vodách. Miestom svojho výskytu ukazuje kráľovi cestu, kde môže bezpečne prebrodiť rieku na druhú stranu a tak sa zachrániť. V angličtine sa kosatec žltý nazýva „yellow flag“, čo v preklade doslova odzrkadľuje jeho podobu aj úlohu – ako žltá vlajka ukazuje plytký brod.

2) Podľa druhej verzie sa tento symbol spája s francúzskou monarchiou už od stredoveku. Ľudovít VII. prijal kosatec za svoj symbol na križiackej výprave v roku 1147, preto bol pomenovaný fleur-de-Louis, čiže Ľudovítov kvet. Iní hovoria, že sa Ľudovítovi zjavil vo sne ako znamenie z nebies, preto fleur-de-luce, čiže kvet svetla. Neskôr bolo chybou v prepise pomenovanie zmenené na fleur-de-lis, teda kvet ľalie.

Bípí prevzal kosatec/heraldickú ľaliu ako symbol skautingu vďaka svojej symbolike správneho smeru – na kompasových ružiciach a starých mapách sa s pomocou ľalie označoval správny severný priamy smer. Podľa neho má skautom pripomínať, nech neodbáčajú na svojej ceste ani doľava, ani doprava, pretože sa dostanú zasa iba naspäť odkiaľ prišli. K cieľu vedie iba priama cesta, i keď cez prekážky.

pôvodný B-Pho nákres skautskej ľalie bplilie

 

Zaujímavé fakty:

  • meno „kosatec“ je odvodené od jeho listov v tvare kosy (zatočené lístky ľalie na našom znaku predstavujú myšlienku, že skaut sa nemá odchýliť od cesty dobra, odchýlka od správnej cesty vedie naspäť a nie dopredu)
  • fialové kosatce sa v Grécku sadili na hroby žien, aby privolali bohyňu Héru, ktorá sprevádzala ženské duše na ceste do posmrtného života
  • na východe je symbolom ohrdnutej lásky
  • bol prirodzenou súčasťou byzantských záhrad, rímskych záhrad a zámockých záhrad stredovekých zámkov
  • je kvetom ľudí narodených vo februári
  • kosatec v kytici znamená „mám pre teba správu“ alebo „gratulujem,vyjadrujem komplimenty“ , vo viktoriánskom období však v reči kvetín znamenal iba „horím“ (láskou, túžbou, vášňou alebo nedočkavosťou sa s tebou opäť stretnúť)
  • Podľa francúzskej legendy mal fialový kosatec pôvodne zlatú farbu, ale vzdal sa svojej prepychovej krásy a na znamenie smútku nad ukrižovaním Ježiša Krista sa obliekol do fialového smútočného šatu.

 

 

*heraldika = veda, ktorá sa zaoberá erbami a historickými znakmi

Zdroje: torywebAtlara,  Skautská symbolikaSvetový skauting