Pokračujeme v májovej programovej sérií zameranej na družinový rozvoj, rovnako aj  na osobnostný rozvoj každého člena v družine.

Pri krokoch dopredu je významné raz za čas nahliadnuť dozadu a povedať si, čo vás potiahlo tam, kde ste dnes. Spoločná reflexia je dôležitá na uvedomenie si spoločných hodnôt, ktoré vyznávate, pripomenutie si,prečo ste spolu a kam ste to do tejto chvíle dotiahli…niečo ako vlastná spätná väzba na kolektívne fungovanie. Čo odpoviete na otázku o tom, čo vás spája? Na túto časť  družinového života sa pozrieme cez aktivitu:

561282_3979993352657_569881721_n

Typ aktivity – komunikačná

Cieľ – schopnosť interpretácie a komunikácie, spoločná reflexia

O čom to je – úlohou je vybrať najzaujímavejšie a najdôležitejšie momenty družiny alebo oddielu a symbolicky ich pomocou uzlov vyznačiť na lane

Koľko potrebujete na prípravu – 5 až 10 min + príprava obrazových pomôcok

Dĺžka hry – 45 minút

 

Na zemi rozprestrite lano s niekoľkými uzlami. V druhej miestnosti pripravte kartičky s udalosťami z histórie družiny alebo oddielu (založenie, sľuby členov, silné zážitky,…). Úlohou družiny bude vybrať udalosti, ktoré boli kľúčové pre existenciu družiny/oddielu. Členovia družiny sa rozhodujú na základe diskusie. Vybrané kartičky sa potom priradia k jednotlivým uzlom. Žiadny výber nie je zlý,  dôležité je uvedomiť si vzájomné spojenie (v tejto aktivite ho predstavuje lano, pričom uzly sú významné body na družinovej ceste).

 

Reflexia: Aké udalosti ste si vybrali? Prečo ich považujete za dôležité? Bolo pre vás diskutovanie zložité? V čom?

 

Varianta!

Pokúste sa každý uzol na lane vytvoriť spoločnými silami, zároveň sa musíte stále držať lana aspoň jednou rukou. Rozhodovanie je možné skomplikovať tým, že členovia budú mať k dispozícii menší počet uzlov. Na konci si budú musieť vybrať iba jeden najdôležitejší uzol = udalosť.

 

 

Zdroj: