Ako sme povedali pred pár dňami, Slovenský skauting sa zapojil do medzinárodného projektu “ Skauti myslia globálne“ pod záštitou Európskej Únie.

Skauti budú mať možnosť prostredníctvom seminárov a vzdelávacích programov nabrať vedomosti z oblasti globálneho vzdelávania, ktoré potom prenesú do svojich oddielov a družín.

Ak sa v tejto činnosti vidíš a máš chuť urobiť pre seba aj ostatných niečo zmysluplné, prečítaj si tosť, ktorá sa objavila na stránke časopisu Skaut :

Hľadáme práve teba, ak:

  • sa zaujímaš sa o globálne súvislosti, máš chuť sa o nich dozvedieť niečo viac a zároveň sa chceš stať expertom v globálnom vzdelávaní, ktorý bude ďalej vzdelávať skautských vodcov a radcov vo svojom okolí,
  • máš 18 a viac rokov a už máš skúsenosti s prácou radcu alebo vodcu,
  • máš čas zúčastniť sa na úvodnom stretnutí 27. júna v Bratislave a na ďalších školeniach v priebehu projektu (3 víkendy),
  • a máš záujem o dlhodobejšiu spoluprácu pri zaškoľovaní vodcov a radcov.

Expertov čaká:

  • veľa zaujímavých, inšpiratívnych a aktuálnych informácií o prepojenosti sveta a globálnych súvislostiach na školeniach,
  • osobnostný rast a vylepšenie lektorských zručností počas zaškoľovania vodcov a radcov,
  • výmena skúseností so skautskými expertmi z iných krajín EÚ,
  • či účasť na medzinárodných podujatiach (TED konferencia k Európskemu roku rozvoja začiatkom novembra 2015 v Českej republike).

 

Viac informácií nájdeš presne na linku!