Už z predošlej časti viete, že máj sme zasvätili družinovému všestrannému rozvoju, pri čom sa do veľkej miery formujú aj jej samotní členovia. Dnes sa zameriame na aktivity, ktoré podporia sústredenie, spoluprácu, citový rozvoj a zmyslové vnímanie.

Všetky aktivity v skautingu sú za účelom rozvoja jednotlivých oblastí. Pokiaľ sa čisto zameriate na túto rozvojovú stránku programu na družinovkách a akciách, dáte tomu iný rozmer a väčšie uvedomenie,  v najlepšom prípade aj motiváciu členom pracovať na sebe a posúvať svoje limity.

Stačí urobiť malé kroky – zadefinovať si akí chcete byť po mesiaci práce na sebe, postaviť bodovanie okrem dochádzky a iných kriterií aj na jednotlivých oblastiach, ktoré sa vám počas družinovky alebo akcie podarilo rozviť, poprípade si spraviť celý mesačný plán ako  etapovú hru pod názvom “ Superskaut“ / „Motivátor“ /…

391520_3979995272705_1585593007_n267698_2079001989061_5471510_n

Sústredenie a pozornosť

Chytanie krabice bez rúk –  Hru hrajú vždy minimálne traja ľudia- jeden nadhadzovač a dvaja chytači (pre väčšiu zábavu, chytačmi by mal byť chlapec a dievča). Chytači sa s rukami za chrbtom postavia oproti sebe v tesnej blízkosti a nadhadzovač medzi nich z vopred určenej vzdialenosti hodí kartónovú krabicu (čím menšia, tým ťažšie je chytiteľná). Chytači sa musia v správnej chvíli zraziť telami a tak chytiť krabicu hodenú nadhadzovačom. Bod za chytenú krabicu sa však započíta až vtedy, keď sa krabica donesie naspäť nadhadzovačovi takým spôsobom, akým bola chytená (chytačmi držiac krabicu medzi sebou). Ak chytači krabicu nechytia, rýchlo ju hodia nadhadzovačovi aby nestrácali čas. Ten sa stopuje (zväčša dve minúty) spolu s počtom chytení krabice. Hru môžu hrať dva tímy naraz, treba však pozorne sledovať, či si hráči predsa len rukami nepomáhajú.

582153_3979997192753_2129148872_n

Spolupráca

Obraz družiny – Vytvorte spoločne veľký plagát ako reklamu na svoju družinu – zobrazte v čom ste dobrí ako celok, čo družine prinášajú jednotliví členovia.

Pavučina – Medzi dva stromy natiahnite špagáty alebo laná a urobte z nich pavučinu s niekoľkými otvormi na prechod. Úlohou družiny je dostať všetkých na druhú stranu bez dotyku. Každým otvorom môže prejsť iba jeden člen, ďalší si už musí nájsť iný otvor. Za ako dlho sa dostane celá družina na druhú stranu?

424050_3022297810867_1568126335_n

Citový rozvoj (poznávanie a ovládanie vlastných citov, akceptovanie citov druhých, vyjadrovanie)

Vymieňanie – Vĺčatá/skauti/roveri cez obrázky vecí, činností, zvierat, osobností, modelových situácií, osobností, postáv z filmov a rozprávok hovoria, čo sa im páči-nepáči a učia sa zdôvodniť, prečo majú alebo nemajú radi niektoré veci.

Hra sa dá ľahko upraviť na akúkoľvek vekovú kategóriu, pri starších sa môžu použiť situácie zo sveta, osobnosti, filmové postavy a samozrejme aj niečo vtipné alebo detskejšie. Budete potrebovať rôzne obrázky vystrihnuté z časopisov, šnúra, štipce, nožnice.

  • Medzi stromami alebo v miestnosti natiahneme viacero špagátov do takej výšky, aby deti na ne dosiahli. Rozdáme im obrázky roztriedené do niekoľkých skupín podľa témy, napríklad činnosti ľudí (varenie, hranie sa, behanie), postavy z filmov a rozprávok, zvieratá,predmety, osobnosti, správy zo sveta, výroky o klimatickej zmene, politickej nestabilite, globalizácii,.. Deti si vyberajú obrázky z každej skupiny a štipcami ich pripnúť na svoj priestor na špagáte. Vyberajú si obrázky, ktoré sa im páčia i nepáčia, a na šnúre si ich aj takto rozdelia. Každý nechá vedľa seba, sprava aj zľava, kúsok šnúry voľnej. Na túto časť si bude pripevňovať obrázky, ktoré vymení, získa od iných. Pri vymieňaní si vymieňajúci musia aspoň jednou vetou povedať, čo sa im na postave, zvieratku, činnosti páči alebo nepáči a prečo ho/ju majú alebo nemajú radi. Svoj obrázok môže dieťa vymeniť iba s niekým, kto má na tento obrázok rovnaký názor, napr. ak má rado nejaký predmet alebo zviera, musí nájsť niekoho, kto ho má tiež rád. Tento obrázok môže vymeniť za akýkoľvek obrázok, o ktorom si takisto obaja myslia to isté. Napríklad: ak mu kamarát ponúka na výmenu postavu z filmu, ktorú nemá rád, môže si ju zobrať, len ak ju tiež nemá v obľube. Hru skončíme buď po uplynutí časového limitu, alebo keď prvé dieťa vymení všetky svoje obrázky.

Zhodnotenie aktivity diskusiou. Ktoré veci sa vám dobre vymieňali? Je ľahké povedať, čo máme radi a prečo? Čo je na tom ťažké? Poznáte sa lepšie navzájom? Čo vás na druhých najviac prekvapilo? Našli ste veľa ľudí, ktorým sa páčia rovnaké veci ako vám? 

Zmyslové vnímanie

Kukátka – Z roliek toaletného papiera vyrobíme okuliare ako „kukátka“. V lese na výprave si ich nasadí každý člen družiny a na určitom úseku si každý zapisuje, čo práve vidí v prírode, aké pohyby a formy života. Cieľom je venovať väčšiu pozornosť detailom našej prírody.

392660_2526903386316_1861857012_n

 

Tip na akciu, pri ktorej si posuniete hranice

Lanovkový kurz

lanovkový_kurz_2015

Lanovkový kurz je zameraný hlavne na tvorbu a bezpečnosť lanových drách, takzvaných zipline.

18.-21.6.2015

Chata u Hrocha, Kačín, BA

25 eur pre registrovaných členov, bez stravy

vek minimálne 15 rokov ( s niekým zodpovedným nad 18 rokov)

www.rok.skauting.sk/lanovky

Zdroje: Zlepšenie vzťahov, Spolupráca, Hranostaj, Zmyslami