Milí naši členovia, milí rodičia,

aj tento rok vás chceme požiadať o zaplatenie príspevku na činnosť nášho skautského zboru. Viesť kvalitnú skautskú činnos´ť je v aktuálnom období ťažké, ale pomôže nám aj včasná registrácia všetkých našich členov. Z počtu členov zboru pre zbor vyplývajú počas roka výhody, napríklad viac hlasov na lokálnej aj národnej úrovni alebo výška finančného príspevku z národnej úrovne. Výška registračného poplatku je rovnaká po celý rok, preto ho nemá zmysel odkladať, naopak – veľmi nám pomôže vaša registrácia na začiatku roka – administratívne aj finančne.

Výška tohto poplatku je pre rok 2022 stanovená na 35€ a je v ňom zahrnutý registračný poplatok do Slovenského skautingu a náklady na fungovanie nášho zboru. Prosíme uhradiť príspevok do 10.1.2022 prevodom na účet alebo osobne oddielovému vodcovi oddielu, ktorý vaše dieťa navštevuje.

V tomto kalendárnom roku výška registračného poplatku do organizácie Slovenský skauting zostáva 15€.

Štandardná výška členského príspevku je 35€. To znamená 15€+20€

V sume 35€ je zahrnutých 15€ registračného poplatku do Slovenského skautingu a príspevok na fungovanie zboru. Zo sumy 15€ dostanú členovia časopisy podľa svojej vekovej kategórie, skautský preukaz s aktuálnou známkou a sú poistení a majú nárok na vybrané zľavy (ich zoznam je na webe skauting.sk, napr.zľavnené ubytovanie v skautskom dome v Banskej Štiavnici).

Zvyšných 20€ zahŕňa:

  • náklady na celoročnú činnosť družín, oddielov a zboru (skautské šatky, knižky, nášivky, …),
  • zvýhodnený účastnícky poplatok na vybrané akcie (najčastejším prípadom je preplatenie cestovného zo strany zboru)
  • čiastočné náklady na prenájom priestorov, v ktorých sa družiny stretávajú
  • náklady na materiál na skautské akcie, jeho údržbu a opravy.

Znížený členský príspevok 15€ je určený pre:

  • každé ďalšie registrované dieťa v zbore z jednej rodiny
  • aktívnych dobrovoľníkov (radcov, vodcov, členov oddielových rád, …

A znížený členský príspevok 20 € je určený pre:

  • neaktívnych členov, ktorí sa chcú zaregistrovať

Údaje k platbe:

Poplatok je 35€ na dieťa. V prípade viacerých členov z jednej rodiny sa platí za prvého 35€ a za každého ďalšieho člena rodiny iba 15€. V prípade, ak by ste potrebovali rozložiť platbu poplatku na viacero splátok, kontaktujte, prosím, svojho oddielového vodcu alebo zborového vodcu (kontakt je uvedený nižšie).

Banka : Poštová banka, a.s.

Číslo účtu : 20161450/6500

IBAN: SK5265000000000020161450

Variabilný symbol: dátum narodenia člena v tvare ddmmrrrr (ak platíte za viac detí, uveďte dátum narodenia najstaršieho)

v informácií pre istotu uveďte aj meno dieťaťa/detí

Príspevok treba uhradiť do 10.1.2022

Akékoľvek ďalšie otázky zodpovie oddielový vodca oddielu ktorý dieťa navštevuje alebo zborový vodca Nabu (