Milí rodičia, členovia a priatelia 11. zboru,

opäť Vás žiadame o darovanie 2% nášmu zboru. Vďaka Vašim 2% z dane vieme vykonávať našu skautskú činnosť najlepšie ako vieme. Pomáhajú nám platiť nájom za naše klubovne, vylepšovať tábornícke vybavenie, nakupovať vzdelávacie materiály a posielať našich členov na vzdelávacie kurzy ako Radcovský kurz, Leaderská a Vodcovská škola.

V roku 2020 sme vďaka darovaným 2% mohli napríklad:

Sme v našom zbore pripravení rásť a zlepšovať sa. Tentorok, ak to situácia dovolí, chceme ísť opäť na tábor, stráviť spoločne čas na víkendovkách, fungovať počas celého roka v družinách a oddieloch. Preto sa na vás obraciame s prosbou o pomoc. Darujte nám 2% s vašich daní a my sa budeme snažiť robiť skauting čo najlepšie.

Ako na to?

Odporúčame postupovať podľa návodu na stránke rozhodni.sk .

  • Do 15.2.2021 – zamestnanci potrebujú požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
  • 31.3.2021 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické / právnické osoby
  • 30.4.2021 – posledný termín na darovanie 2% pre zamestnancov

Som zamestnanec – daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ:

Tlačivá potrebné na darovanie 2% pre fyzické osoby: ( online):
Vyhlásenie na poukázanie podielu zo zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní z dani z príjmov.

Informácie o prijímateľovi :
IČO: 31795218
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno/názov: Slovenský skauting, 11. zbor Biele Delfíny
Sídlo – ulica: Homolova
Súpisné/orientačné číslo: 2166/19
PSČ: 84102
Obec: Bratislava

Váš dar – naša činnosť. Ďakujeme, že nám pomáhate robiť skauting ešte lepšie.

za 11.zbor Biele Delfíny

Deniz Oydasik – Nabu

vodca zboru

domovenka