Vybavenie zboru na tábore je veľmi dôležité a vo veľkom určuje kvalitu pobytu v prírode. Preto sa snažíme priebežne obnovovať náš inventár ako napríklad kúpou stanov alebo pracovných nástrojov. Na tento účel využívame prostriedky z Vašich darovaných 2%, bez ktorých by sme si veľa vecí nemohli dovoliť.

Posledný väčší nákup vybavenia sme urobili pred pár mesiacmi a boli to práve nové lehátka / postele do podsád a hangárov, v ktorých na tábore spia vĺčatá aj skauti.

Lehátka ešte zabalené v krabiciach v našej klubovni.

Tieto lehátka majú kovovú konštrukciu a sú v zásade podobné ako tie, ktorými už disponujeme. Majú však väčšie rozmery, čo by malo zabezpečiť pohodlnejšie ležanie. Dúfame, že nám dlho vydržia a budú dobre slúžiť. Po prvých testov doma v obývačke môžem povedať, že sú určite lepšie ako naše doterajšie.

Roložené lehátko (rozmery: 190x65cm)

V obnove vybavenia plánujeme naďalej pokračovať, napríklad pripravujeme nákup novej stanovej jedálne a menšieho táborového vybavenia.