Rok 2020 sa nám pomaly končí a my máme čas zamyslieť sa, čo sa nám darilo, v čom nie a ako to zlepšiť. Bohužiaľ bola tento rok naša činnosť poznačená aktuálnou situáciou.

Je preto ale výborný čas zaspomínať si na rok 2019 a na skvelú prácu, ktorú naše oddiely vykonali a aj na nezabudnuteľný tábor, na ktorý si tento rok nejeden skaut s radosťou a nostalgiou zaspomínal.

Máme pre Vás našich podporovateľov, rodičov a členov ako aj pre verejnosť opäť pripravenú výročnú správu. Tento rok nám jej príprava trvala o čosi dlhšie, dúfame však, že sa bude o toľko viac páčiť.

Ďakujem zborovej rade, ktorá sa podieľala na príprave a predovšetkým Peti Lacovej, ktorá túto skvelú výročnú správu celú pripravila.

Výročná správa za rok 2019: stiahnuť .pdf