Pred každým táborom sa pravidelne zamýšľame, aké ranné zamyslenia či nočné „vigílie“ naplnia duchovné poslanie skautingu u každého skauta či rovera.

Tento rok sme sa nechali inšpirovať zážitkovo-motivačnou skautskou akciou OTAN, ktorá nám odhalila Rowerské dopisy ešte z roku 1946.

Radi by sme sa podelili o krátky úryvok o roveringu – odvetie skautingu rovnako dôležité ako skauti alebo vĺčatá. Je však určený pre starších od 17 rokov, ktorí si už prešli určitú cestu sebapoznania a vzdelávania, zistili čo je to zodpovednosť, odovzdali svoje družinky ďalšej generácii  a ich úlohou je okrem neustálej snahy napredovať plnenie hesla „Slúžim!“. Rodine, priateľom, okoliu, v skautingu cez roverské projekty. Rover putuje (rover = pútnik) a skúša rôzne cesty životom, na základe čoho sa vyvinul symbol roveringu – dlhá putovná palica s vrchným rozvetvením v tvare Y.

 

„Ďalej.“
Vojde mladý muž, pozdraví sa skautským pozdravom.
„Nazdar,“ odpovedám. „Tak čo by si rád?“
„Vieš ,brat, ja som počul…vieš tam u nás…vieš ja som tiež rover.“
„Hm,“ odpovedám jednoslabične. „Tak si u mňa sadni.“
Sadne si, najprv slávnostne odkašle, asi má trému, potom začne. Opisuje mi, aké to bolo u nich krásne pred vojnou, keď mali roverský kruh. „Vieš ,my sme chodili na výlety a táborili a vieš, vôbec..“
„Hm,“ odpovedám jednoslabične druhýkrát. „To je pekné, že ste tak vystrájali. A čo roverský program?“
„No vieš, to tie jablká, my sme boli ako starší, a tak sme boli roveri.“
„Ach ,to je skutočne krásne, že ste boli roveri, no a vôbec, čo tak vieš o roverskej myšlienke?“
„No, vieš, to my zase nie tak, my sme skôr tú skautskú prax.“
„Hm,“ odpovedám jednoslabične tretíkrát. „Tak boli ste roveri alebo nie?“
„Vieš, boli, ale..“
„No tak dosť. Vieš, človeče, čo je to rovering? To nie je tlupa starých chlapov, ktorých vyhodili z oddielu, a ktorí teraz chodia kradnúť jablká. To je kruh kamarátov, ktorí pevne držia spolu pri sebe a verne slúžia roverskej idei. Vieš, čo je to slúžiť? Slúžiť značí nájsť si nejakú myšlienku, nejaký ideál a pre ten potom žiť. Vieš, čo robíš, smeruje k tomuto cieľu. Byť roverom znamená byť rytierom. Rozumieš? Tak, čo by si si želal?“
Vieš, ja by som sa rád pridal k vášmu kruhu.“
„To teda nie, môj milý, nie. Čo si robil ty,  to  nebol  rovering.  Príď  sem  o pol roka, uvidíme,  čo  sa  dá  robiť.  Dnes rozhodne  nie.  Rovering  je  služba  a nie guláš!