Pre naplnenie cieľov skautského duchovna nestačí iba tolerovať  rôzne náboženské vyznania a prehlbovať vlastnú vieru. Zahrňuje to oveľa viac – vidieť svet okolo nás, žiť v prítomnom momente, rozpoznať čo nás robí skutočne šťastnými a čoho by sme sa mali  naopak v živote zbaviť. Duchovno znamená ako vnímame a zachádzame s tým, čo človeka presahuje, ako si vo vnútri v nás uvedomujeme prítomnosť niečoho neviditeľného a pritom tak silného.

Znie to príliš abstraktne, ale kto sa už niekedy s družinou zamýšľal nad životom vrámci skautského programu to hneď pochopí.

10409341_10152194409187511_2284026273372728137_ndsc_6940

Duchovný rozvoj je určite najzložitejší na tvorbu aktivít a hier, ale častokrát stačí na vytvorenie správnej atmosféry upokojenie družiny, tma a sviečky, príjemná hudba a doplnenie zamyslení úryvkom z knihy. Objavovanie duchovného rozmeru života sa významne posilní silnými zážitkami, napríklad družinové pozorovanie východu slnka spojené s dumkou, prespanie v zrúcanine alebo špeciálna putovná nočná hra na spoznávanie samého seba a družiny zároveň.

Inšpirácie na duchovné aktivity

EPITAF

  • Radca usadí hráčov do kruhu. Každý hráč dostane papier. Úlohou každého hráča je napísať epitaf. Na úvod radca vysvetlí význam slova epitaf – nápis na náhrobnom kameni, ktorý charakterizuje danú osobu. Cieľom aktivity, je zamyslieť sa nad tým, aký som a aké posolstvo chcem po sebe zanechať. Aký bol môj doterajší život a ako chcem aby si ma ľudia zapamätali. Epitaf by mal byť krátky a výstižný. Aktivita je zameraná na seba reflexiu. Priebeh aktivity môžete spríjemniť hudbou. Motivujte deti aby boli originálny aj po vizuálnej stránke. Stanovte si čas na aktivitu. Po uplynutí času môže každý hráč prezentovať svoj epitaf, môžu pridať aj komentár prečo práve daná veta alebo čo ich viedlo k tomu, aby napísali daný epitaf. Samozrejme táto časť je dobrovoľná. Môžete vyzvať aj ostatných, aby vyjadrili svoj názor, či súhlasia s výrokom daného hráča.

 

OSOBNÉ DESATORO

  • Aby vám toto zamyslenie vyšlo tak ako má, treba si ho dobre pripraviť. Budeš potrebovať nahrávku s príjemnou meditatívnou hudbou alebo úryvok z dobrej knihy, ktorý sa bude niesť v duchu nasledujúceho zamyslenia. Vašou úlohou vyrobiť si osobný zoznam desiatich úloh na najbližší týždeň, ktoré sa rozhodnete splniť pre dobro ľudí okolo seba, známych i neznámych. Skôr ako sa do toho pustíte začnite krátkym osobným zamyslením nad tým, koľko príležitostí pomôcť iným ste v uplynulých dňoch nevyužili. Potom sa zamyslite nad svojím okolím, i svojou družinou a skúste si nájsť desať nezištných naozaj obetavých úloh, ktoré pomôžu iným. Tento zoznam si potom zapíšte do zápisníka alebo na zvláštny papier. O týždeň si nezabudnite svoju úspešnosť vyhodnotiť!

 

LETOKRUHY

  • V letokruhoch stromu vedia skúsení odborníci čítať aký rok prežil strom, či bolo suché leto, tvrdá zima alebo odkiaľ fúkal vietor. Skúste sa zamyslieť nad vašimi osobnými letokruhmi, aké boli posledné roky vášho života? Skúste si nakresliť letokruhy za každý z posledných dvanástich mesiacov a do nich skúste vpísať čo sa pre vás vtedy významné stalo. Potom sa o svoje letokruhy predstavte družine a porozprávajte sa o nich.

Tip na akciu

Bol raz jeden život

Duchovno-dobrodružná akcia pre skautov od 14 rokov na tému Život. Čo ťa čaká? Prednášky, diskusie, skautská omša, dobrodružné a skautské aktivity.

skaut-pozvanka-bol-raz-jeden-zivot

Kedy: 22.-24.5.2015

Kde: Veľké Zálužie

Kontakt: Zubadlo – toky voči Cirkvi, ako sa brániť a nestratiť vieru).

…a iné:

  • “Labyrint světa a ráj srdce” – Pištov náhľad do budúcnosti a naše reakcie na nečakané situácie, ktoré ponúka život
  • Ranné chvály
  • Kolotoč – krátke aktivity o živote (krásy vesmíru, morálne dilemy, zvládnutie hnevu,…)
  • Ako byť normálnym kresťanom v tejto dobe, Stavba Šalamúnovho chrámu, Sv. omša, Čajovňa

 

Použité zdroje: SLSK, Skaut,  Skautský radca