Milí naši členovia a skautskí rodičia,

aby sme mohli zabezpečiť poriadny chod nášho zboru a splniť si členskú zodpovednosť voči Slovenskému skautingu aj v tomto školskom roku, podávame výzvu na uhradenie členského príspevku. Príspevok na činnosť v 11.zbore Biele delfíny na rok 2015/2016 je stanovený na 25 eur. Ak sú v našom skautskom zbore registrovaní viacerí súrodenci, tak za prvého sa platí 25 eur a za každého ďalšieho súrodenca 10 eur.

V príspevku je zahrnuté:

  • poplatok za registráciu v Slovenskom skautingu (čiastka 10 eur z vyššie uvedených 25tich, z ktorých sa hradí základné úrazové poistenie a 4x ročne časopis určený pre danú vekovú kategóriu: Médium/Skaut/Džungľa)
  • materiály pre jednotlivca vrámci výchovného programu SLSK (knižky, nášivky,  šatka,…)
  • prenájom klubovne
  • iné drobné výdaje na našu činnosť (potreby na tábor, nevyhnutné veci do klubovne, programový materiál,…)

Každý rok sa vo výročnej správe uvádzajú všetky finančné výdavky, aby ste vedeli, na čo všetko sa Vaše príspevky použili.

Príspevky môžete uhrádzať v hotovosti IBA Jane Kerekesovej (Karkulke), Jurajovi Lizákovi alebo Lucii Demkovej. Ďalšia možnosť je prevod na účet (20161450/6500) vedený v Poštovej banke. Ako variabilný symbol použite prosím dátum narodenia dieťaťa (ak platíte za viac detí, tak najstaršieho dieťaťa) v tvare: ddmmrrrr (napr. 07081995) a v informácii uveďte pre istotu aj meno.

Prosíme uhradiť príspevok do 19.12.2015.

Kto neuhradí príspevok včas, nebude registrovaný v Slovenskom skautingu.

Prípadné ďalšie informácie podá Lucia Demková – Lucka (0911 977 917, luc.demkova@gmail.com).

 

Ďakujeme!