Určite viete, že my ako skauti máme tú česť byť šíriteľom niečoho tak láskavého ako je Betlehemské svetlo. Svetlo pokoja a mieru z Betlehema nesie nádherné posolstvo, aby sme vytvárali pokoj a mier v našom vnútri, v našich životoch i v našom okolí. Každé odpálenie svetielka odkazuje ďalej tiché prianie, aby sa pokoj a porozumenie šírili v ľudských srdciach presne tak, ako sa od človeka k človeku šíri plameň Betlehemského svetla.

betlehemske-svetlo-2013-005

Malé plamienky sa dostanú k miliónom ľuďom v Európe i na Slovensku, kde dokážu v človeku vznietiť prejav ľudskej lásky a spolupatričnosti aj s ľuďmi, s ktorými sa v živote nestretol, ktorých nepozná. Z každého človeka, ktorý si príde po plamienok do svojho domova, vyžaruje vďaka, nádej, neha, radosť a vnútorné svetlo.

 

Betlehemské svetlo, svetlo lásky a pokoja, sa odpaľuje z plamienka horiaceho v Bazilike Narodenia Pána v Betleheme, odkiaľ osobným odovzdávaním zo sviečky na sviečku putuje medzi miliónmi ľudí. V tejto bazilike je olejová lampa, ktorá horí už niekoľko storočí. Olej k udržiavaniu jej „večného“ plameňa pochádza od všetkých kresťasných národov na planéte. Všetky svetielka majú pôvod v tomto prvotnom a počiatočnom.

 

betlehemske

Betlehemské svetlo prinesie na Slovensko Družina roka 2015 Čierni vlci z Kežmarku rovno z Viedne ešte 12. decembra v podvečerných hodinách. Následne pokračuje k poľským skautom a do rúk prezidenta SR. Odpálený plamienok z miesta narodenia Ježiša Krista skauti slávnostne privítajú na Slovensku a odovzdajú ho slovenskej verejnosti  priamo z vlaku v sobotu 19.12. 2015 po celej našej krajine. Náš zbor prinesie svetlo v Dúbravke v nedeľu 20. decembra, v Kostole Ducha svätého.

 

Výzva Betlehemské svetlo

vyzva-betlehemske-svetlo

Obsahuje dve hlavné úlohy, ktorých zmysel je priniesť Svetlo na miesta, kde doposiaľ ešte nebolo.

  1. Prvou úlohou je priniesť Svetlo na miesto odľahlé v prírode, vhodné pre vnútorné zamyslenie (Aký je skutočný zmysel Vianoc a poslanie Svetla?). Môže ísť o miestny dominantný vrch, vzdialenú miesto v lese, sútok dvoch riek, či inak významný geografický bod.
  2. Druhou úlohou je priniesť Svetlo medzi ľudí, ktorí sa doteraz k nemu nedostali. Novým miestom môže byť (odľahlá) obec, domov dôchodcov, sirotinec, hospic, …

 

ďalšie úlohy:

  • Poznám históriu Betlehemského svetla a viem graficky znázorniť ako a kadiaľ Betlehemské svetlo putuje a kto každý s ním prišiel do kontaktu kým sa dostalo ku mne.
  • Počas Štedrého dňa som strávil jednu hodinu na vopred ohlásenom stanovisku v meste, kde žijem a rozdával som Betlehemské svetlo ľuďom, ktorí si poň prišli.
  • Zúčastnil som sa prijatia Svetla v našej obci a jeho následného rozdávania v kostole, radnici, či iných tradičným miestach.
  • So svojou družinou, oddielom, či zborom sme pripravili krátky program (môže obsahovať koledy a básničky) s ktorým sme priniesli Svetlo do miestneho domova dôchodcov, detského domova, či iného sociálneho zariadenia.
  • Spravil som si večernú hodinovú meditáciu pri Betlehemskom svetle.
  • Udržoval som Betlehemské svetlo 24 hodín a poznám bezpečnostné zásady manipulácie s otvoreným ohňom.

betlehemske-svetlo-2013-011-800x244

Viac na http://www.betlehemskesvetlo.sk/ a tov a roverov.