Tu by mali byť reporty z uskutočnených akcií, články o nich, ideálne napísané niekym zo zboru.

Ako boli vĺčatá na chvíľu jaskyniarmi

V pamäti sa premiestňujeme naspäť do júna kedy končil školský rok a my sme sa už chystali na tábor. Naše oddiely Eldorado a Bieli vlci sa rozhodli stať odborníkmi v jaskyniarstve, preto sme poprosili o spoluprácu Jaskyniarsku fdsfsdfdsskupinu

Bratislavské skautské dni 2015 – tri dni na Kačíne

Tento rok BSDčka oslávili svoju prvú štvrťstoročnicu - už po 25. krát  sa viac než dvesto skautov stretlo na výnimočnej akcii počas druhého septembrového víkendu, aby sme spoločne zahájali nový skautský rok a príjemne sa motivovali

Skautské MDD 2015 v Lodenici! Delfíny tentokrát ako piráti pripravili vodný aj suchý program pre deti, ktoré za svoju šikovnosť dostali sladké odmeny. Bonus: plavba na mori!

Rytier: Ako sme v noci putovali cez tri kopce a.k.a. Jarný trojkopčiak night edition

Piatok. Človek by si pomyslel že voľný deň a koľko oddychu ho čaká :D . Ale na moje počudovanie sa, som mal aj oddych aj záťah na nohy. V ten deň som prišiel do klubovne večer, pár hodín pred polnocou.Zbalený na tri kopce a v nevedomí, že

Pamätníci sa stretnú pri príležitosti 25.výročia nášho zboru

Písal sa rok 1990. Pre niekoho úplne bežný, pre nás však takmer posvätný. Podľa tajomného Štvorlístka sa toho roku v apríli zrodil prvý oddiel a v júni sa prvýkrát objavil názov Biele delfíny. Oslavy krásneho

Skautský Valentín slovami Angeliky

Angelika či skôr Angie je Esom (aj doslova esom) 6.oddielu skautiek v "odbore" radcovanie včielok od 7-10 rokov. Svojich 8 malých členiek zvláda na jednotku a nebojí sa posunúť svoje hranice robenia programu za tie

September Delfínov

 BSD 2013 Výprava 28.9.2013