Loading...

Prečo skauting ?

Popri zábave a zážitkoch je skauting oveľa viac ako krúžok, kde sme sa naučili ako opiecť špekáčik a viazať uzly.

Pochopili sme, že skauting dáva mladým ľudom jedinečnú možnosť naučiť sa a osvojiť si životné zručnosti „soft skills“. Skaut sa prácou v malých skupinkách učí spolupracovať, zodpovednosti za danú skupinu, komunikácii a robeniu kompromisov. Neskôr si dokáže aj ako jednotlivec stanoviť ciele, ktoré by chcel dosiahnuť, a na ceste k nim sa učí riešiť problémy, rozhodovať sa a pracovať pod tlakom.

Keď mladý skaut dospieva a opúšťa svoj skautský oddiel , rozvíja svoje organizačné a líderské schopnosti pri vytváraní svojej vlastnej družiny alebo oddielu,  a posúva ďalej ideály a hodnoty, ktoré si osvojil.

„Skauting pre mňa znamená veľmi veľa,nielenže som vďaka nemu spoznala mnoho úžasných ľudí, ale naučila sa aj niečo, čo by som bez skautingu nevedela. Skauting je proste dokonalý v tom, že na spomienky sa NIKDY nezabudne, vždy tu budú. Ďalšie sú skúsenosti a veľa ďalších super vecí… No a ako ma skauting zmenil? Myslím si, že mi skauting pomohol lepšie zvládnuť nepredvídané situácie, vyjadriť svoj názor, cítim sa v skautingu byť vždy vypočutá.A taktiež tam mám veľa skvelých priateľov… A priatelia sú navždy“
Peťka, roverka z oddielu Esá
“Pre mňa je skauting ako miesto v mojom živote, kde vždy viem, že nájdem svojich kamarátov, zábavu a dobrodružstvo. V skautingu sa učenie užitočných vecí stalo pre mňa zábavou a príroda kamarátkou, s ktorou si viem poradiť keď na mňa nemá náladu. Skauting mi tiež otvoril nové možnosti, rozšíril obzory a naučil ma sebarealizácie, a to najmä v živote mimo skautingu Je to už taký môj zaužívaný životný štýl a ja ho zbožnujem.”
Veve, roverka z oddielu Esá

Kto sme ?

Náš veselý 11.zbor Bielych delfínov pozostáva z nadšených skautov všetkých vekových kategórií.

Sme dobrovoľníci, ktorých spája láska k prírode, vôľa pracovať na sebe a stále sa zlepšovať, životné hodnoty, priateľstvo, sloboda ducha.

Jedným slovom SKAUTING. Pre väčšinu z nás je však skauting viac ako len voľnočasová aktivita… je pre nás jedinečný spôsob života.

Zážitky

Na krásne zážitky zo skautingu sa jednoducho nezabúda …

Aktuality

Sme aktívny nielen v prírode, ale aj na internete.

Aj v roku 2022 nám môžete pomôcť venovaním 2%. Ako na to?

Milí rodičia, členovia a priatelia 11. zboru, aj v tomto roku nám môžete pomôcť v našej snahe vytvárať kvalitný skautský program. Vďaka Vašim 2% z

Oznam pre účastníkov družinových stretnutí

Vyššie je znenie oznamu, ktorý sme povinný uverejniť na našej stránke a pri vstupe do našich klubovní. Týka sa účastníkov družinových stretnutí v priestoroch našich

Aké sú možnosti vzdelávania sa v skautingu v roku 2022?

Tento článok je postupne dopĺňaný o ďalšie informácie... Vzdelávanie je podstatná časť skautingu a osobne si myslím, že jedna z jeho najlepších. Existuje naozaj veľa